Mục tiêu xuyên suốt là phải tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng

(PLO) - Đó là yêu cầu được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Dương Quyết Thắng nêu ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngân hàng này diễn ra mới đây tại Hà Nội. 

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, hoạt động của NHCSXH tiếp tục đạt hiệu quả cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt trên 175 nghìn tỷ đồng, tăng 16.516 tỷ đồng (+10,4%) so với năm 2016. Cơ cấu nguồn vốn có xu hướng dịch chuyển dần sang các nguồn vốn huy động trên thị trường, nguồn vốn ủy thác của địa phương. 

Trong năm 2017, các đơn vị tích cực triển khai tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch triển khai 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 100% tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm ủy thác nguồn vốn địa phương sang NHCSXH với mức tăng trưởng trong năm đạt 2.320 tỷ đồng, đây là mức tăng lớn nhất trong 15 năm qua.

Với nguồn vốn huy động trong năm 2017, NHCSXH đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách; trả nợ kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn, đảm bảo khả năng thanh toán cho hoạt động của toàn hệ thống.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến hết năm đạt trên 171 nghìn tỷ đồng, tăng 14.417 tỷ đồng (+9,2%) so với năm 2016. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đạt 152.203 tỷ đồng, tăng 11.275 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, NHCSXH thực hiện tốt công tác quản lý nợ, phòng ngừa nợ quá hạn phát sinh trong quá trình hoạt động, nên chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì. Đến 31/12/2017, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.373 tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 669 tỷ đồng, chiếm 0,39% tổng dư nợ; nợ khoanh 704 tỷ đồng, chiếm 0,41% tổng dư nợ.

Doanh số cho vay đạt 55.114 tỷ đồng, với trên 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, Hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH trong năm qua đã góp phần giúp gần 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 204 nghìn lao động; giúp gần 4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 65 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 46 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng ĐBSCL.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH - yêu cầu toàn hệ thống NHCSXH tiếp tục tập trung khơi tăng nguồn lực, trong đó, quan tâm tới nguồn vốn nhận uỷ thác của các địa phương, đẩy mạnh huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã và nhận tiền gửi của thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng, đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống.

Cùng với đó, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị, Kế hoạch triển khai Chỉ thị và tổ chức thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tổng Giám đốc cũng lưu ý các đơn vị trong hệ thống tiếp tục thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng tới công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố theo kế hoạch. Tăng cường công tác giám sát từ xa hoạt động tại NHCSXH cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp xử lý.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội đến các cấp, các ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện trên địa bàn; tăng cường công tác thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản, hợp tác quốc tế, cải cách thủ tục hành chính… góp phần vào sự thành công chung của hệ thống.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 với chủ đề “Toàn hệ thống NHCSXH đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” nhằm động viên toàn hệ thống NHCSXH nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia phong trào xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Cùng chuyên mục
Bất động sản khắp nơi “Sốt” giá: Vì sao khó xử lý “cò” đất?

Bất động sản khắp nơi “Sốt” giá: Vì sao khó xử lý “cò” đất?

(PLVN) - Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, lực lượng hành nghề môi giới bất động sản có trên 300.000 người, trong đó 27.000 người có chứng chỉ hành nghề theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2006; 8.000 người có chứng chỉ theo luật này năm 2014. Số còn lại chưa có giấy phép vẫn ngang nhiên hành nghề.
Đọc thêm