Năm 2017: BIDV hoàn thành vượt trội nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh

(PLO) - Năm 2017, BIDV nghiêm túc quán triệt phương châm hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” và kế hoạch cơ cấu lại toàn diện hoạt động giai đoạn 2016-2020, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra. 

Năm 2017: BIDV hoàn thành vượt trội nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh

Đến 31/12/2017, BIDV đã về đích thành công với các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch:

BIDV tăng trưởng quy mô hoạt động phù hợp với tình hình chung của toàn ngành ngân hàng, diễn biến của nền kinh tế, tăng trưởng đi kèm bảo đảm chất lượng và hiệu quả:

- Tổng tài sản đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016, chiếm 12,5% tổng tài sản toàn ngành - là Ngân hàng TMCP có quy mô tổng tài sản lớn nhất.

- Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn: Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016; trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư đạt 934.111 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%, chiếm 12,5% Huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

- Tín dụng tăng trưởng theo đúng định hướng NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước và phù hợp với sức hấp thụ vốn của nền kinh tế: Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng 18% so với 2016; trong đó cho vay nền kinh tế đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17%, chiếm 13,12% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

- BIDV nỗ lực gia tăng nguồn thu dịch vụ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng và đa dạng hóa nguồn thu theo yêu cầu của Đề án cơ cấu lại các TCTD tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg: Thu dịch vụ ròng đạt 4.290 tỷ đồng, tăng trưởng 14%; Thu nhập ròng từ kinh doanh vốn và tiền tệ lần đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng 36,7% so với năm 2016. 

- Chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016; Lợi nhuận trước thuế toàn Ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Nộp Ngân sách Nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng, tiếp tục đứng trong top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục khẳng định là công cụ, lực lượng chủ lực, chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ theo định hướng của Chính phủ, NHNN; phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn có khả năng điều tiết thị trường:

- Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 42/2017/QH 14 về thí điểm xử lý nợ xấu, Quyết định số 1058/QĐ-TTg về Đề án tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016–2020, BIDV đã hoàn thành Phương án cơ cấu lại gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020, cụ thể năm 2017 BIDV đã triển khai tái cấu trúc toàn diện, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên tất cả các bình diện: cấu trúc tài sản nợ - có; các phân khúc khách hàng; danh mục khách hàng lớn; cấu trúc lại hoạt động các công ty con; liên doanh, liên kết, mạng lưới hoạt động trong và ngoài nước; tinh giản và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống trong giai đoạn mới.

- Tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg: BIDV giảm lãi suất cho vay đối với đối tượng ưu tiên về mức 6,5%/năm; tiết kiệm chi phí hoạt động thông qua quản lý chặt chẽ nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo sử dụng đúng nguồn chi, đúng mục đích, đẩy mạnh khoán chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng; đơn giản hóa quy trình cấp tín dụng; triển khai các chương trình/gói tín dụng với quy mô vốn hỗ trợ lên tới 50-60 nghìn tỷ/năm.

- Tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế các địa phương thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức Hội thảo “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, “Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung Bộ”, tổ chức 12 hội nghị xúc tiến đầu tư tại nhiều tỉnh thành (Sơn La, Nghệ An, Thái Bình, Tuyên Quang…); bên cạnh đó, BIDV còn triển khai dịch vụ đặc thù, tư vấn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tăng cường hoạt động đối ngoại với điểm nhấn tại thị trường Trung Quốc, Myanmar: Hoạt động của BIDV được ghi nhận tại Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Myanmar trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 2 quốc gia - là sự khẳng định vai trò, nỗ lực và những đóng góp của BIDV sau nhiều năm hợp tác, hiện diện tại các thị trường này. Năm 2017, BIDV thực hiện đồng tài trợ Hội nghị APEC 2017; phát huy vai trò Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (ABA) lần thứ 47...

- Đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ, ngành ngân hàng với việc cơ cấu hệ thống văn bản chế độ, giảm 60% số lượng đầu văn bản; rút ngắn các thủ tục, quy trình trong phục vụ khách hàng: quy trình tín dụng doanh nghiệp giảm 10%-40% thời gian, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; quy trình tín dụng bán lẻ giảm 30% thời gian; các quy trình dịch vụ giảm 30-40%.

Cơ cấu lại toàn diện, mạnh mẽ hoạt động gắn với xử lý nợ xấu và nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng phục vụ khách hàng

- BIDV đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại giai đoạn 2 (2016-2020) theo Đề án 1058 của Chính phủ, gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 06/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Cơ cấu lại nền khách hàng với điểm nhấn tăng trưởng khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng doanh nghiệp nước ngoài; giảm dần tỷ trọng của khách hàng doanh nghiệp lớn. Trong đó, nền khách hàng cá nhân đạt hơn 10 triệu khách hàng, tương ứng trên 10% dân số, tăng 14% so với năm 2016. Nền khách hàng SME tăng trưởng 14%, đạt khoảng 236.000 khách hàng, chiếm 98% tổng số khách hàng doanh nghiệp BIDV, là đơn vị dẫn đầu hệ thống các Ngân hàng thương mại về quy mô hoạt động phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với phân khúc khách hàng FDI, năm 2017, BIDV đã ký kết hợp tác phát triển với với các ngân hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… nâng tổng số lượng khách hàng FDI đạt gần 3.000 khách hàng, gia tăng 20% so với năm 2016...

- Hoạt động bán lẻ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của hệ thống BIDV. Huy động vốn dân cư đạt: 523.643 tỷ đồng, tăng trưởng 20,3%, chiếm 56% tổng Huy động vốn. Tín dụng bán lẻ đạt 238.526 tỷ đồng, tăng trưởng 33%, chiếm 27,5% tổng dư nợ tín dụng. Thu nhập ròng bán lẻ tăng trưởng 35% so với năm 2016. Nền khách hàng cá nhân đạt hơn 10 triệu khách hàng, tăng 14% so với năm 2016. 

- Huy động vốn khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng 28,6%. Dư nợ tín dụng SME tăng trưởng 31%, chiếm 25,6% tổng dư nợ; Nền khách hàng SME tăng trưởng 14%, đạt khoảng 236.000 khách hàng, chiếm 98% tổng số khách hàng doanh nghiệp BIDV, 

- Sắp xếp, củng cố và phát triển mạng lưới kinh doanh nhằm gia tăng khả năng phục vụ khách hàng. Thành lập 39 Phòng giao dịch, nâng tổng số thành 191 chi nhánh và 854 Phòng giao dịch. Phát triển mạnh kênh phân phối hiện đại với 1.825 ATM và khoảng 56.000 POS; chính thức triển khai hệ thống Contact Center với chức năng tiên tiến, hiện đại; triển khai thành công Chi nhánh trực tuyến trên Facebook, đa dạng cách thức tiếp cận của khách hàng với ngân hàng...

Hoạt động của khối công ty, liên doanh, liên kết đảm bảo ổn định với kết quả kinh doanh ấn tượng của BSC, BIC và sự ra đời của liên doanh BSL:

- Công ty BSC: Lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, gấp 2 lần kế hoạch nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ vượt dự kiến của thị trường, giữ vững vị trí Top 10 đối với thị phần môi giới cổ phiếu và Top 3 đối với thị phần môi giới trái phiếu. 

- Công ty BIC: Lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch giao; doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.788 tỷ, tăng trưởng 7% so với năm 2016.

- Tháng 9/2017, BIDV đã tiến hành khai trương đưa vào hoạt động Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST (BSL) – liên doanh giữa BIDV và SuMi TRUST - ngân hàng tín thác hàng đầu Nhật Bản; hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới và sự thay đổi trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Ngân hàng; vận hành an toàn, thông suốt mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngân hàng của BIDV 

- Tiếp tục phát huy vị thế là Ngân hàng giữ vững vị trí số 01 trong suốt 10 năm liên tiếp (từ 2007 đến nay) về chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông (VietNam ICT Index), BIDV đã chú trọng đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ Tài chính ngân hàng trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2017, BIDV đã cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao như: BUNO – chuyển tiền không cần nhớ số tài khoản, Thanh toán qua Samsung Pay, Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 trên các kênh internet, di động và ATM, Dịch vụ nộp thuế Hải qua điện tử 24/7, Sản phẩm BIDV SmartBanking; Thanh toán sử dụng QR code; Thẻ dành cho giới trẻ Young+...

- Các hoạt động hỗ trợ kinh doanh phục vụ thanh toán trong nước, quốc tế, hạch toán kế toán,... an toàn, liên tục và thông suốt trong môi trường an ninh mạng ngày càng diễn biến phức tạp; vận hành đạt hiệu suất gần 100% và không phát sinh sự cố làm gián đoạn hoạt động trên toàn BIDV. Hệ thống Ngân hàng cốt lõi SIBS quản lý đạt trên10 triệu khách hàng; số lượng giao dịch trong năm 2017 đạt gần 2,5 tỷ giao dịch (tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2016), bình quân đạt khoảng 7,2 triệu giao dịch/ngày, trong đó xác lập kỷ lục với 16 triệu giao dịch trong ngày 29/12/2017. 

Tiếp tục đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng

- Được vinh danh là “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017, BIDV tiếp tục duy trì môi trường lao động chuyên nghiệp, văn minh, vì sự phát triển con người; đảm bảo việc làm, thu nhập và cơ hội thăng tiến cho cán bộ nhân viên BIDV.

- Với tấm lòng và trách nhiệm vì cộng đồng, bên cạnh các hoạt động kinh doanh hiệu quả, BIDV tiếp tục dành ngân sách hoạt động, quyên góp ủng hộ của cán bộ nhân viên, người lao động để triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực; bàn giao 412 phòng/lớp học và 25 công trình/chương trình giáo dục; 87 công trình/chương trình y tế; 323 căn nhà đại đoàn kết..v.v... Tổng kinh phí cam kết hỗ trợ trong năm 2017 là 350 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục
Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội giảm mạnh, giá tăng cao

Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội giảm mạnh, giá tăng cao

(PLVN) - Nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong 3 tháng đầu năm đã giảm tới 29% theo quý và 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, giá bán căn hộ tăng, chủ yếu tập trung ở các sản phẩm trung cấp có giá từ 1.000 - 1.500 USD/m2.
Đọc thêm