NHNN điều tra sự hài lòng của tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính

(PLO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định  2402/QĐ-NHNN về việc phê duyệt phương án “điều tra sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong việc giải quyết thủ tục hành chính”.

Mục đích của cuộc điều tra sự hài lòng của tổ chức (tổ chức tín dụng và doanh nghiệp) đối với các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm thăm dò, tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong hoạt động giải quyết TTHC; về năng lực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định hiện hành.

Thông qua điều tra, khảo sát nhằm xác định thực trạng và các mong muốn, yêu cầu của tổ chức đối với việc giải quyết TTHC, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác cải cách TTHC; đồng thời là cơ sở quan trọng để triển khai nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 của NHNN. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm