NHNN trả lời về vốn vay phát triển NƠXH

(PLO) - Ông Trần Đức Anh (TP. Đà Nẵng) hỏi: Tôi tham khảo các quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và đã liên hệ với ngân hàng để vay vốn xây nhà, nhưng đều được trả lời ngân hàng chưa có vốn cho vay theo chương trình này. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi nào người dân có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP nêu trên? 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời: Để thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). 

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; đặc biệt là đã chỉ định 4 ngân hàng thương mại cho vay và ban hành Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội để các ngân hàng có cơ sở triển khai. 

Các ngân hàng được chỉ định đã sẵn sàng cho vay, tuy nhiên việc cho vay hiện đang gặp nhiều khó khăn do chưa bố trí được nguồn vốn ngân sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Theo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân chính trong việc chưa cân đối bố trí nguồn ngân sách là do ngân sách Nhà nước hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, rất khó bố trí nguồn vốn để thực hiện chương trình. Không có danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Thủ tướng và các bộ, ngành đã và đang tìm cách tháo gỡ khó khăn về vốn ngân sách cho nhà ở xã hội. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2872/BXD-QLN ngày 22/12/2016, gần đây nhất tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được tổ chức vào ngày 7/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, phải tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là công tác phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành bổ sung các Chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội vào danh mục được ưu tiên sử dụng vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để có nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Vì vậy, việc cho vay của các ngân hàng trong thời gian tới sẽ được thực hiện khi bố trí được vốn ngân sách theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 5a Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, “Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ”.

Căn cứ vào quy định trên NHCSXH đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 6/6/2016 quy định lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại NHCSXH theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm, áp dụng đến hết ngày 31/12/2016. Mới đây, Thủ tướng đã quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Phát triển nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là một chủ trương lớn của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành bổ sung danh mục ưu tiên sử dụng vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có nguồn vốn cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội. 

Vì vậy, trong thời gian tới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP sẽ được triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn ngân sách thực hiện các chương trình phát triển nhà ở xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm