Tạm dừng 524 dự án bất động sản

(PLO) - Theo quy định của Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, từ ngày 5/1/2014 – ngày Thông tư này có hiệu lực, sẽ có hàng trăm dự án phải tạm dừng…

Tạm dừng  524 dự án bất động sản

4 nhóm dự án
Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chi tiết Nghị định 11/2013/NĐ-CP về phát triển đô thị quy định Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh sẽ giao cho Sở Xây dựng chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng triển khai và phân loại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư trước ngày Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/3/2013), đồng thời làm rõ tình hình tồn kho bất động sản trên địa bàn. Căn cứ vào đó, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định việc dừng, tạm dừng hoặc cho tiếp tục triển khai các dự án.
Để có căn cứ đề xuất, xem xét quyết định “số phận” dự án, các dự án được phân loại thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm dự án được tiếp tục triển khai, gồm các dự án có sản phẩm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của thị trường, phù hợp quy hoạch phân khu và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; chủ đầu tư có năng lực đảm bảo hoàn thành dự án. Nhóm thứ hai là nhóm dự án cần điều chỉnh để được tiếp tục triển khai, gồm các dự án cơ bản thực hiện xong giải phóng mặt bằng, dự án đã thực hiện đầu tư nhưng cần điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch đô thị và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.
Nhóm các dự án tạm dừng gồm các dự án đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng có sản phẩm nhà ở cùng loại với sản phẩm đang tồn kho nhiều trên thị trường và không thể điều chỉnh; các dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng hoặc diện tích đã giải phóng mặt bằng có tỷ lệ thấp (dưới 30%); các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án. Còn nhóm các dự án phải dừng gồm các dự án không giải phóng được mặt bằng, dự án có chức năng không phù hợp quy hoạch đô thị được duyệt; dự án thực hiện chậm tiến độ phải bị xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai và bất động sản.
Tạm dừng 524 dự án bất động sản
Báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây cho biết, tính đến hết tháng 9/2013, cả nước có 4.015 dự án với tổng mức đầu tư ước tính hơn 4.486 nghìn tỷ đồng. Các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng có số lượng 2.105 dự án với tổng diện tích đất là 30.991ha và tổng vốn đã đầu tư cho giải phóng mặt bằng khoảng 154.957 tỷ đồng. Hiện tại, cũng có đến 689 dự án đang giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất 37.482ha, tổng vốn đã đầu tư cho giải phóng mặt bằng khoảng 99.914 tỷ đồng.
Cũng theo Bộ Xây dựng, các cơ quan chức năng đã tiến hành phân loại, điều chỉnh cơ cấu dự án cho phù hợp với thực tế của từng địa phương. Theo đó, số lượng các dự án được tiếp tục triển khai là 3.154 dự án (78,6%); các dự án cần phải điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp, điều chỉnh quy hoạch là 455 dự án (chiếm 12%); các dự án tạm dừng triển khai là 524 dự án (chiếm 13%). So với thời điểm cuối quý I/2013, số dự án tạm dừng tăng 386 dự án, trong đó hiện còn có 337 dự án chưa có thông tin chi tiết với tổng diện tích đất khoảng 4.902 ha.n
Định kỳ 5 năm rà soát khu vực phát triển đô thị
Theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV, khu vực phát triển đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đầu tư xây dựng để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và dự báo nhu cầu về phát triển đô thị. Thời hạn rà soát định kỳ là 5 năm kể từ ngày khu vực phát triển đô thị được phê duyệt. Sau thời gian rà soát, nếu có sự điều chỉnh thì phải lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh khu vực phát triển đô thị.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm