TP HCM kiến nghị gỡ vướng Khu đô thị mới Nhà Bè

(PLVN) - UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc đầu tư dự án Khu đô thị mới ở Nhà Bè. 
Thị trường bất động sản khu Nhơn Đức - Nhà Bè đang thu hút nhà đầu tư

Vướng ủy quyền chấp thuận đầu tư

Theo UBND TP, đầu năm 2008, TP đã về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới (ĐTM) Nhơn Đức - Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Sau đó, các cơ quan chức năng có các quyết định qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án Khu ĐTM.

Tiếp đó, TP tiến hành giao đất (9 đợt) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị đầu tư với tổng diện tích là 349,15 ha/349,35 ha. Đối với diện tích khoảng 0,2 ha còn lại, các đơn vị đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đang lập thủ tục xin giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đợt cuối theo quy định.

Đến năm 2018, UBND TP có Công văn số 3855, kiến nghị Thủ tướng tiếp tục ủy quyền cho TP chịu trách nhiệm Quyết định chấp thuận đầu tư dự án theo thẩm quyền đã được ủy quyền trước đó. Cuối năm 2018, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành xem xét, đề xuất phương án xử lý đối với kiến nghị của UBND TP. Sau đó, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản phúc đáp về vấn đề này. 

UBND TP cho biết, trong công văn phúc đáp, Bộ Xây dựng xác định: “Năm 2015, Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Chính phủ, trong đó quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng. Do đó, đối với kiến nghị “Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ủy quyền cho UBND TP HCM chịu trách nhiệm Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Nhơn Đức — Phước Kiển ”, Bộ Xây dựng đề nghị thực hiện theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

Thời gian thực hiện các thủ tục của dự án kéo dài đến 11 năm, trong thời gian này, nhiều văn bản Luật mới được ban hành và có hiệu lực thi hành. Do đó, UBND TP HCM cần chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan rà soát quá trình thực hiện dự án,  đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị: “Để hướng dẫn nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án, đề nghị UBND TP rà soát quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật có hiệu lực trong từng thời kỳ. Đánh giá việc thực hiện việc chỉ đạo của Thủ tướng để có cơ sở xem xét áp dụng các quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015”.

Kiến nghị tiếp tục triển khai dự án

UBND TP cho biết, thời điểm Thủ tướng ủy quyền cho UBND TP ban hành Quyết định đầu tư dự án là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2006 về ban hành Quy chế khu đô thị. Nghị định số 11/2013 ngày 14/1/2013 thì không quy định đối với trường hợp dự án được Thủ tướng ủy quyền cho UBND TP quyết định đầu tư dự án trước thời điểm Nghị định số 11/2013 có hiệu lực.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP HCM đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành rà soát tình hình thực hiện thủ tục đầu tư dự án. Đối với dự án Khu ĐTM Nhà Bè, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2007. Khoản 3, Điều 59 Nghị định 118/2015 quy định, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 đối với các dự án đầu tư đã thực hiện hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cho phép thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành. 

Qua rà soát các quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP HCM nhận thấy không có cơ sở để Thủ tướng tiếp tục ủy quyền cho UBND TP quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Đồng thời, việc ban hành quyết định chấp thuận đầu tư để làm cơ sở chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án cũng không cần thiết. Vì thực tế dự án này đã được triển khai các bước thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thiết kế và thủ tục giao đất.

Từ đó, UBND TP HCM kiến nghị, Thủ tướng xem xét, chấp thuận tiếp tục triển khai dự án theo pháp luật hiện hành về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, đô thị, kinh doanh bất động sản và pháp luật hiện hành có liên quan. Không tiếp tục ủy quyền cho UBND TP ban hành quyết định cho phép đầu tư theo Nghị định số 02/2006 (đã hết hiệu lực) và không ban hành quyết định chấp thuận đầu tư theo quy định tại Nghị định số 11/2013.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm