TP Hồ Chí Minh: Áp dụng các quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

(PLO) - Bắt đầu từ hôm qua (19/8), Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của UBND TP HCM quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP HCM có hiệu lực thi hành. 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, từ ngày 19/8/2018, TP HCM sẽ áp dụng các quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: Các chính sách hỗ trợ gồm: hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu và hỗ trợ tự lo chỗ ở mới áp dụng cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện tái định cư. 

Về chính sách tái định cư, Quyết định số 28 quy định hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch đó. 

Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 19/8/2018 thì không áp dụng theo quy định này. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND TP HCM ban hành trước ngày này thì thực hiện theo chính sách, phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định này. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm