100% bí thư cấp ủy được bầu tại các đại hội thí điểm cuả Nam Định đều có số phiếu trúng cử cao

(PLVN) - Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định, đến cuối tháng 4, trong tổng số 26 đảng bộ trên địa bàn tỉnh được chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội đã có 11 đơn vị tổ chức thành công. 100% đồng chí bí thư cấp ủy ở các đảng bộ được chọn tổ chức đại hội thí điểm đều có số phiếu trúng cử cao, đa số là tuyệt đối.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hào (huyện Vụ Bản) lần thứ XXIII đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hào (huyện Vụ Bản) lần thứ XXIII đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế hoạch về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ: Mỗi đảng bộ trực thuộc tỉnh chọn 1 đến 2 đảng bộ cơ sở ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao để chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.

Nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU, các đảng bộ trực thuộc đều đã lựa chọn những tổ chức Đảng tiêu biểu để chỉ đạo tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Công tác chuẩn bị đại hội thí điểm được cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU cùng các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tài liệu hướng dẫn về đại hội đảng các cấp đều được quán triệt thông qua các hội nghị tập trung và gửi đến tất cả 5.587 chi bộ trực thuộc 928 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, mọi chủ trương nhanh chóng về với cơ sở, sớm thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong từng tổ chức đảng. Hầu hết các đảng bộ cấp trên đều tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn đảng bộ cơ sở; đồng thời thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của đảng. 

 Đảng bộ xã Vĩnh Hào (huyện Vụ Bản) tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. 

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định số 1230 của Ban TVTU. Từ đó, các địa phương đều hướng tới lựa chọn đội ngũ cán bộ có “đủ đức, đủ tài”, có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn đảm đương tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Công tác xây dựng văn kiện được cấp ủy ở các đảng bộ được chọn tổ chức đại hội thí điểm được đặc biệt chú trọng; nhất là các chỉ tiêu, vấn đề thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu. Vì vậy, các văn kiện đều có những điểm mới, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới và nhận được sự tham gia góp ý của nhiều cán bộ, đảng viên.

Việc 100% đồng chí bí thư cấp ủy ở các đảng bộ được chọn tổ chức đại hội thí điểm đều có số phiếu trúng cử cao, đa số là tuyệt đối, tạo động lực vững chắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Cùng chuyên mục
99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết  và trả các hồ sơ đúng hạn

99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết và trả các hồ sơ đúng hạn

(PLVN) - Chiều 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020 UBND tỉnh đạt được nhiều thành tích nổi bật, đã quyết liệt sáng tạo, dám nghĩ dám làm, kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới.
Đọc thêm