Bắc Giang: Nỗ lực trở thành tỉnh phát triển hàng đầu cả nước

(PLVN) - Năm năm qua, trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư và phát triển, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Tháng 6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm “Vườn quả Bác Hồ” (tiền thân là “Rừng cây Bác Hồ” hình thành vào năm 1970) tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: VGP)

Tháng 6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm “Vườn quả Bác Hồ” (tiền thân là “Rừng cây Bác Hồ” hình thành vào năm 1970) tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: VGP)

Hoàn thành, vượt 15/15 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVIII

Trong giai đoạn 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước, vượt xa so với mục tiêu Đại hội (10 - 11%/năm). 

Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt gần 123 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2015 (đứng thứ 16/63 tỉnh, thành). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 USD, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại hội, tăng 1.470 USD so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 57,7%; dịch vụ chiếm 24,7%; nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao, công nghiệp ngày càng khẳng định là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Hiện tại, toàn tỉnh có 5 khu công nghiệp và 40 cụm công nghiệp, cơ bản đã lấp đầy diện tích; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 28,8%/năm, vượt xa mục tiêu Đại hội. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư cũng tăng mạnh, từ năm 2016 đến nay, đã thu hút được là 91.180 tỷ đồng của 1.292 dự án đầu tư trong nước và 6,157 tỷ USD của 464 dự án đầu tư nước ngoài.

Việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả tích cực, bình quân mỗi năm thành lập mới trên 1.200 doanh nghiệp, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 10.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập. 

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V giai đoạn đoạn 2020 - 2025 diễn ra vào ngày 18/9/2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu đáng tự hào mà tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Bắc Giang cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực về con người, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô nền kinh tế".

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng, đạt mục tiêu Đại hội. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được 766 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và 40 sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Nổi bật là vùng trồng cây ăn quả Lục Ngạn tiếp tục là một trong những vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn nhất cả nước. 

Xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tác động tích cực đến đời sống người dân và diện mạo của vùng nông thôn. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,4% tổng số xã trong tỉnh, vượt xa mục tiêu Đại hội; có 3/9 huyện (Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên) đạt huyện nông thôn mới trước kế hoạch. 

Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành dịch vụ bình quân đạt 6,6%/năm. Hệ thống bán lẻ phát triển rộng khắp đến các thôn, bản; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020 đạt 31.800 tỷ đồng. 

Xuất khẩu tăng trưởng cao, năm 2020 giá trị xuất khẩu đạt 11,12 tỷ USD, vượt 71% mục tiêu Đại hội. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 18,9%, năm 2020 đạt gấp gần 2 lần mục tiêu Đại hội. Trong đó, tỷ trọng khoản thu mang tính bền vững từ doanh nghiệp ngày càng tăng. Chi ngân sách bám sát dự toán, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chế độ, chính sách.

Song song với đó, diện mạo đô thị đã thay đổi rõ nét, ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã triển khai thực hiện 36 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 16 đô thị, trong đó thành phố Bắc Giang là đô thị loại II, thị trấn Thắng và thị trấn Chũ là đô thị loại IV, 13 đô thị loại V. Đến hết năm 2020, tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh ước đạt 22,2%, đạt mục tiêu Đại hội. 

Hoạt động đầu tư trên địa bàn cũng tăng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 230 nghìn tỷ đồng, đạt mục tiêu Đại hội. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các lĩnh vực, như: Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường vành đai IV Hà Nội, ĐT293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử,... Từ cuối năm 2017 và năm 2018, 2019, toàn tỉnh bê tông hóa theo tiêu chuẩn và quy chuẩn 4.231 km. 

 Khu nhà ga cáp treo Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tiếp tục có bước phát triển, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân trên 7%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh giảm bình quân 4,5%/năm, vượt mục tiêu Đại hội.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 70%, đạt mục tiêu Đại hội. Năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 92,4%, tăng 8,4% so với năm 2015; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,2%, đạt mục tiêu Đại hội. 

Cùng với đó, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%, vượt mục tiêu Đại hội; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 27 giường, vượt mục tiêu Đại hội. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 14,8% năm 2015 xuống dưới 12% năm 2020.

Những thành tựu về kinh tế chính là tiền đề để an sinh xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ rệt và thực chất, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay chỉ còn 3,5%, giảm 10,43% so với năm 2015, bình quân giảm trên 2%/năm, vượt mục tiêu Đại hội; tỷ lệ tái nghèo hằng năm không quá 0,6%, thấp hơn so với bình quân cả nước. 

Nâng cao vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang 

Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 13 – 15/10/2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh của địa phương và cả nước đang bước vào một thời kỳ mới. Phương châm chỉ đạo của Đảng bộ được đề ra trong tình hình mới là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo".

Đại hội lần thứ XIX diễn ra với chủ đề trọng tâm, đó là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

Trong giai đoạn 5 năm tới, Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tổng quát sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin. 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Các tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển. 

Phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước. Vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới. 

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 được tỉnh Bắc Giang đặt ra cụ thể như sau:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 14 - 15%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 68,4%; Dịch vụ 20,6%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 11%. GRDP bình quân đầu người: 5.500 - 6.000 USD.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 14-16%/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt 470 nghìn tỷ đồng.

Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) đạt 31,7 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 99% dân số. Tuổi thọ của người dân trung bình đạt 75 tuổi.

Tỷ lệ hộ nghèo còn1,0%; trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 12,6%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 25,1%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị khoảng 2,6%; tỷ lệ lao động  trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 48,6%; lĩnh vực dịch vụ khoảng 25,7%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 25,7%.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 96,4%, mức độ 2 đạt 21,4%. Chất lượng giáo dục toàn diện nâng lên, nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước.

Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 85% (thành thị 96%, nông thôn 75%); 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch (đạt tiêu chuẩn QCVN02 trở lên) đạt 82,7% (thành thị 94,8%; nông thôn trên 80%).

Tỷ lệ dân số đô thị đạt 32,4%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84,8%, có 06/09 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 85%; 90% xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã.

Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84% trở lên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm