Bắc Giang: Sở Tư pháp ký kết Chương trình phối hợp với Hội Luật gia

(PLO) -Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh cũng như thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023, hôm qua (8/10), Sở Tư pháp Bắc Giang và Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2018-2023.

Sở Tư pháp Bắc Giang trong một buổi  lễ kí kết (Ảnh minh họa)

Sở Tư pháp Bắc Giang trong một buổi lễ kí kết (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chương trình ký kết tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, Chương trình giao rõ trách nhiệm phối hợp cụ thể cho từng cơ quan trong việc triển khai thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình; tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị đầu mối 2 bên và cấp huyện trong việc tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp. 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm