Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

(PLVN) -Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Tuyên giáo TP đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác. Công tác thông tin, tuyên truyền gắn với hoạt động thực tiễn nắm bắt tình hình dư luận xã hội, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới, trong nước và địa phương. 

Các nội dung tuyên truyền sáng tạo, mang tính toàn diện, gắn liền với các nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn lý luận với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp, ngành được thực hiện nghiêm túc từ khâu khai thác, xử lý tư liệu đến biên soạn, hội thảo, thẩm định và nghiệm thu.

Trong 6 tháng cuối năm 2020,  Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phù hợp với đối tượng, thực tiễn của địa phương; tập trung triển khai các nội dung công tác đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực trong công tác tuyên truyền đồng bộ nhiệm vụ chính trị của Trung ương và TP; chủ trì tổ chức giao ban, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí.

Ngoài ra, chủ động tham mưu triển khai và sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Cùng chuyên mục
Đọc thêm