Bình Thuận đặt chỉ tiêu giải quyết TTHC đạt trên 85% vào năm 2018

(PLO) -UBND tỉnh Bình Thuận đề ra chỉ tiêu năm 2018 về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt trên 80%, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt mức trên 80%, đưa thêm 15% TTHC vào xử ly trực tuyến mức độ 3 – 4.
 

Bình Thuận đặt chỉ tiêu giải quyết TTHC đạt trên 85% vào năm 2018

Tính đến nay, người đứng đầu của 37/37 cơ quan, đơn vị địa phương trong toàn tỉnh đã gửi Bản cam kết trách nhiện thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2016 – 2020 về UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã hoàn thành công việc công bố chuẩn hóa hơn 1.800 TTHC đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; đã cung cấp hơn 20 thủ tục trực tuyến ở mức độ 3 và hơn 70 thủ tục ở mức độ 4. Ngoài ra có 19/19 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 127/127 xã, phường, thị trấn, cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương, 2 doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Theo đánh giá, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến nay được duy trì nền nếp, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân công khai, minh bạch, kịp thời đúng quy định. Đồng thời thực hiện công khai quy hoạch đất đai, dự án đầu tư và các quy định khác về khuyến khích kêu gọi đầu tư.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm