Cần Thơ chú trọng xã hội hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLO) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp PBGDPL 6 tháng đầu năm 2018.

Theo ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Cần Thơ phát biểu.

Theo ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Cần Thơ phát biểu.

Theo Sở Tư pháp TP Cần Thơ - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP - trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL TP đã tư vấn, xây dựng kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo về công tác phối hợp PBGDPL năm 2018. Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL TP, Hội đồng phối hợp PBGDPL các quận, huyện đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan đơn vị, địa phương.

Qua đó, góp phần nâng cao tầm quan trọng của công tác PBGDPL và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống, góp phần cải thiện thể chế ổn định chính trị - tư tưởng, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL được quan tâm; các sở, ngành địa phương đã chủ động trong việc ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện trọng tâm theo kế hoạch của từng ngành đề ra. 

Về công tác tổ chức nguồn nhân sự làm công tác PBGDPL, TP đã kiện toàn tổ chức của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Hiện TP có 160 báo cáo viên pháp luật cấp TP, 331 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.465 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; có 635 Tổ hòa giải cấp khu vực với tổng số 4.125 hòa giải viên cơ sở trên TP. 

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác phối hợp PBGDPL tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, qua hình thức tuyên truyền miệng các cấp, các ngành đã phối hợp tuyên truyền PBGDPL trong nội bộ cơ quan, ban ngành và tuyên truyền ra nhân dân được hơn 34.500 cuộc với hơn 876.600 lượt người dự; hoạt động tủ sách pháp luật có 22.754 lượt người đọc và mượn sách; các Câu lạc bộ pháp luật tổ chức sinh hoạt được 591 cuộc với 17.175 lượt người tham dự; riêng các tổ hòa giải tiếp nhận 769 vụ, đưa ra hòa giải thành 622 vụ (đạt tỷ lệ 80,9%)…

Bên cạnh đó, TP đẩy mạnh việc tuyên truyền PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các ngành chức năng TP Cần Thơ đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của Hiến pháp, các văn bản luật mới ban hành, những chủ trương, quan điểm, chính sách mới trong công tác cải cách hành chính cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm công tác thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn trong công tác tuyên truyền tại đơn vị, như việc các báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa số là kiêm nhiệm, thực hiện cùng lúc nhiều công tác chuyên môn, chưa qua bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, kết quả triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền đã phần nào lan tỏa sâu rộng trong nhân dân biểu hiện qua ý thức của người dân trong việc chấp hành những quy định của pháp luật.

Ông Chính Thời cũng lưu ý thời gian tới, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cần tổ chức tốt hơn nữa và hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền PBGDPL; tập trung vào việc nhân rộng các mô hình triển khai hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL, rà soát lại công việc đã thực hiện trong thời gian qua. Tiếp tục phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, cần ủng cố mạng lưới PBGDPL trong trường học, tiếp tục phối hợp PBGDPL cho các đối tượng “đặc thù”; đẩy mạnh đổi mới tăng cường công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn TP; đặc biệt, cần chú trọng quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn hơn nữa.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm