Cần Thơ: Tuyên truyền mô hình, cách làm hay trong xây dựng, thi hành pháp luật

(PLO) - Ngày 9/11, phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ - đề nghị các ngành, các cấp trên địa bàn TP tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Bộ, ngành, địa phương; gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ (thứ 3- từ phải sang), trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ (thứ 3- từ phải sang), trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đặc biệt, lưu ý tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật liên quan đến từng đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp cần thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, nhất là những mô hình, cách làm hay, nêu gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật.

Theo ông Chính, thời gian qua thành phố đã triển khai thi hành Hiến pháp và nhiều văn bản luật quan trọng, đặc biệt là các Bộ luật mới ban hành. “Với nhiều Bộ luật, luật, pháp lệnh được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực; tạo cơ sở pháp lý vững chắc đảm bảo các quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Chính vì thế, cần phải coi trọng cả việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó công tác PBGDPL ngày cần được chú trọng, tăng cường”, ông Chính nhấn mạnh. 

Dịp này, Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ cũng tổ chức “Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2016” cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, với các nội dung: tìm hiểu Hiến pháp nước 2013; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Ban hành văn bản QPPL 2015; Pháp luật và kiến thức trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm