Cao Bằng phấn đấu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trong năm 2020

(PLVN) - Cao Bằng là địa phương có nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, lao động nông thôn chiếm 79,72% lực lượng lao động. Do đó, để đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động địa phương, góp phần gia tăng chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn, tỉnh Cao Bằng đã đề ra kế hoạch phấn đấu mở 44 lớp đào tạo nghề cho 1.300 học viên trong năm 2020.

Đối tượng tham gia là lao động nông thôn có độ tuổi dao động từ 15 đến 60 tuổi. Theo đó, sẽ có 9 trên tổng số 44 có trình độ đào tạo thường xuyên với 260 người tham gia. 35 lớp còn lại là dành cho chương trình đào tạo sơ cấp với số lượng 1.040 người.

Các lớp học sẽ được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện hoặc tại các xã, cụm xã, thôn xóm...

Thời gian từ 1 tháng đến dưới 12 tháng đối với các ngành nghề phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ học vấn cũng như nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường như: Chăn nuôi, kỹ thuật trồng trọt, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, sửa chữa máy nông nghiệp, xây dựng dân dụng,chế biến món ăn...

Sau khi hoàn thành khoá học, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá chất lượng của từng học viên. Nếu học viên có kết quả học tập tốt, đáp ứng đủ yêu cầu đòi hỏi thì sẽ được giấy chứng nhận học nghề hoặc được cấp chứng chỉ nghề, có thêm cơ hội để lựa chọn nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, có công ăn việc làm, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Cao Bằng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 31,5% năm 2019 lên 33% trong năm 2020./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm