Chủ tịch cùng kế toán chiếm dụng hàng trăm triệu đồng từ ngân sách xã

(PLVN) - Chủ tịch UBND xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng kế toán ngân sách xã này đã chiếm dụng số tiền hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Sau khi có kết luận thanh tra,UBND huyện Sơn Hòa giao Công an huyện điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản” đối với các cá nhân có liên quan. 

Chủ tịch cùng kế toán chiếm dụng hàng trăm triệu đồng từ ngân sách xã

Chiếm dụng nhiều lần  

UBND huyện Sơn Hòa vừa có kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, thu chi ngân sách giai đoạn 2017 - 2019 của UBND xã Phước Tân chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, thu chi ngân sách của ông Sô Bá Dựng (Chủ tịch UBND xã) và ông Phan Trường Giang (kế toán ngân sách xã).

Cụ thể, ngày 3/6/2018, Công ty TNHH Lâm Bình Phú và Công ty TNHH Hoàng Sơn đã giao số tiền 250 triệu đồng cho UBND xã Phước Tân để tu sửa đường bê tông từ UBND xã đến thôn Suối Đá. Ông Dựng là người nhận tiền rồi giao lại cho thủ quỹ.

Số tiền 250 triệu đồng này sau đó bị ông Dựng chiếm dụng hơn 158 triệu đồng (150 triệu tiêu xài cá nhân, hơn 8 triệu còn lại mượn chi tiếp khách); ông Giang chiếm dụng chi cá nhân hơn 83 triệu đồng; hơn 8 triệu đồng còn lại, 2 ông này chi cho một số hoạt động của UBND xã Phước Tân (không lập phiếu chi).  

Ngoài ra, ngày 25/7/2018, đại diện Công ty TNHH Lâm Bình Phú do ông Trần Việt Phương ủng hộ UBND xã Phước Tân số tiền 30 triệu đồng (có phiếu thu), người nhận là bà Hoàng Thị Hoa. Trong ngày, ông Dựng mượn lại từ bà Hoa số tiền 15 triệu đồng để sử dụng cá nhân và chiếm dụng luôn số tiền trên. Kết luận thanh tra cho rằng, ông Dựng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm dụng số tiền 15 triệu đồng này.

Cũng trong tháng 7/2018, UBND xã Phước Tân chuyển tiền bảo hành công trình (5%) của các công trình vào tài khoản tiền gửi của Ban Quản lý Công trình đầu tư xây dựng cơ bản xã Phước Tân với số tiền hơn 144 triệu đồng. Thế nhưng, ông Giang đã rút khỏi tài khoản 140 triệu đồng nhưng không chi trả cho các nhà thầu mà chiếm dụng, sử dụng cá nhân. Trong đó, người ký duyệt chi là ông Dựng.

Xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan

Theo kết luận thanh tra, ông Dựng và ông Giang phải chịu trách nhiệm về những vi phạm về tình hình thu chi ngân sách theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, ông Dựng phải chịu trách nhiệm về việc chiếm dụng số tiền 15 triệu đồng “mượn” từ ngân sách Nhà nước (ông Dựng đã trả lại số tiền này), chịu trách nhiệm về số tiền hơn 161 triệu đồng trong số tiền 250 triệu đồng ký quỹ của Công ty TNHH Lâm Bình Phú và Công ty TNHH Hoàng Sơn (tính đến ngày 11/8/2020, ông Dựng đã nộp trả tổng cộng hơn 161 triệu đồng).

Ông Giang chịu trách nhiệm về việc rút, chiếm dụng 140 triệu đồng tiền chi trả bảo hành từ tài khoản của Ban Quản lý Công trình đầu tư xây dựng cơ bản xã Phước Tân (tính đến ngày 11/8/2020, ông Giang đã nộp trả cho các nhà thầu tổng cộng 140 triệu đồng), chịu trách nhiệm về số tiền hơn 88 triệu đồng trong số tiền 250 triệu đồng ký quỹ của Công ty TNHH Lâm Bình Phú và Công ty TNHH Hoàng Sơn (tính đến ngày 11/8/2020, ông Giang đã nộp trả tổng cộng hơn 88 triệu đồng).

Theo kết luận thanh tra, ông Dựng và ông Giang là những người có chức vụ, quyền hạn nhưng đã tự ý chiếm dụng tài sản của Nhà nước. Hiện, UBND huyện Sơn Hòa giao Công an huyện điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản” đối với các cá nhân có liên quan đến việc chiếm dụng các khoản trên. Ngoài ra, UBND huyện sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan sau khi có kết quả điều tra.

Cùng chuyên mục
Cà Mau đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước

Cà Mau đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước

(PLVN) - Trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

Đọc thêm