Chủ tịch Hưng Yên yêu cầu tìm hiểu kỹ nguyên nhân các hộ xin rút khỏi danh sách hỗ trợ nhà ở

(PLVN) -Ngày 28/5, UBND tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh (Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức cuộc họp về tiến độ triển khai hỗ trợ xây nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 - 2020. 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số hộ người có công và hộ nghèo được phê duyệt thực hiện xây nhà ở toàn tỉnh năm 2019 - 2020 là 1.537 hộ. 

Tổng số kinh phí hỗ trợ là 122,96 tỷ đồng. Thời điểm này, đợt 1 đã cơ bản hoàn thành; đợt 2, sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, các địa phương đang đôn đốc các hộ gia đình khởi công đúng tiến độ và phấn đấu hoàn thành chương trình trong tháng 8/2020. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và thành viên Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, trong đó có khó khăn về tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ, tiến độ xây dựng của các hộ gia đình và những trường hợp xin rút khỏi chương trình. 

Các đại biểu tại cuộc họp 

Biểu dương những địa phương đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện chương trình theo đúng tiến độ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Sở Tài chính và các địa phương cân đối nguồn tài chính, hoàn thành việc cấp tiền đợt 1 trong tháng 5 và hoàn thành việc cấp tiền đợt 2 trong tháng 6/2020.

Đối với nguồn kinh phí xã hội hóa, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân chuyển tiền theo đúng cam kết; tiếp tục huy động thêm các nguồn lực để thực hiện chương trình; cùng với các địa phương giám sát việc hỗ trợ bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng. 

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Phóng, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp, lập biên bản chốt danh sách đối với các trường hợp đề nghị hỗ trợ xây nhà còn tồn tại theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm, trên tinh thần huyện nào chịu trách nhiệm giải quyết tồn đọng của huyện đó.

Các địa phương kiểm tra lại toàn bộ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, bảo đảm không để xảy ra sai sót. Đối với những hộ xin rút khỏi danh sách, cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tâm tư, nguyện vọng của các gia đình; nếu vì lý do nào mà các hộ xin rút hoặc kéo dài thời gian thực hiện phải có đơn và cam kết. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm