Chủ tịch Quốc hội: Phú Thọ phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chất lượng, an toàn

(PLVN) - Sáng nay 7/12, dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa khóa XVIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Phú Thọ tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, phấn đấu xây dựng và duy trì hình ảnh “Phú Thọ - một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chất lượng và an toàn".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp 11 HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp 11 HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII.

Nhiều thành tựu quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết: Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thử thách song Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm các đoàn thể đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nhờ đó kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả rất tích cực, nổi bật…

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,56%; thu ngân sách trên địa bàn ước vượt gần 22% dự toán; giá trị xuất  khẩu đạt mức tăng trưởng gấp hai lần so với năm 2019. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. 

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp quan tâm đầu tư; hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch, đô thị, nông nghiệp nông thôn từng bước được hoàn thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước 3 năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, anh sinh xã hội được đảm bảo. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học có nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, Chương trình y tế Quốc gia thực hiện đạt kết quả tốt.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu và thiết thực hơn; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử. Hoạt động thể dục thể thao; thông tin, báo chí, văn học nghệ thuật có nhiều tiến bộ. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và đặc biệt Đại hội Đảng bộ các cấp đã tổ chức thành công, đạt được kết quả rất tốt đẹp, mang lại nhiều dấu ấn của một kỳ đại hội là thành công trọn vẹn.

Để phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cường thu hút đầu tư phát triển; tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội…

Đổi mới hoạt động sát với thực tiễn

Qua theo dõi, nghe các báo cáo kết quả công tác, báo cáo thẩm tra, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, HĐND tỉnh Phú Thọ thời gian qua đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, quyết định, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra cùng với ảnh hưởng xấu của tình hình thời tiết nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự quyết liệt của UBND trong tổ chức thực hiện, sự đồng thuận nhất trí cao của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trong đó nổi bật, có 11/12 chỉ tiêu về kinh tế- xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó tăng trưởng kinh tế duy trì mức khá, ước đạt 3,4%, cao hơn so với con số tăng trưởng của cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 26/63 tỉnh; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 4/63 tỉnh trong cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước 3 năm.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa khóa XVIII.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương sự chủ động sáng tạo, đổi mới và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những mặt đã làm tốt, làm được cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những vấn đề này đã đặt ra yêu cầu rất lớn cho các cấp chính quyền, nhân dân và cả hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã nêu trong các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị tỉnh Phú Thọ cần quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất đồng bộ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và nhóm giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã đề ra.

Tiếp tục tập trung cùng cả nước vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, sớm hoàn thành và triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Cùng với đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung giải quyết những điểm nghẽn, bất cập để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đặc biệt quan tâm việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp ít ảnh hưởng đến môi trường; từng bước di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi đô thị và khu vực đông dân cư góp phần phát triển bền vững.

Định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đến từ các hiệp định thương mại song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, EVFTA...) để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Xác định du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới…

Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng truyền thống của quê hương Đất tổ Vua Hùng, xây dựng và duy trì hình ảnh “Phú Thọ - một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chất lượng và an toàn”.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, "với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy những phát huy những kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh để gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng truyền thống của quê hương Đất tổ Vua Hùng, xây dựng và duy trì hình ảnh “Phú Thọ - một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chất lượng và an toàn”. 

 Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh diễn ra trong ba ngày (7-9/12/2020).

Cùng chuyên mục
Hơn 2.100 thanh niên Vĩnh Phúc lên đường nhập ngũ

Hơn 2.100 thanh niên Vĩnh Phúc lên đường nhập ngũ

(PLVN) - Sáng 28/2, các huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, đưa 2.175 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, lễ giao nhận quân ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng.
Đọc thêm