Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sở, ngành công khai xin lỗi người dân

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP về việc chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trong toàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sở, ngành công khai xin lỗi người dân

Nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính và hạn chế, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

Công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Không được để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả và chậm văn bản trả lời, xin lỗi. Các kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên cho tổ chức, công dân biết.

Rà soát số liệu giải quyết quá hạn, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, có biện pháp khắc phục kịp thời. Nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị tiếp tục để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn. Chủ động áp dụng các giải pháp như: Ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất... để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính sẽ được xem xét làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Qua báo cáo số 1140/BC-VPCP ngày 13/2/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có 3.946/2.463.339 hồ sơ quá hạn (chiếm 0,16%).

Cùng chuyên mục
Đọc thêm