Công an tỉnh Bạc Liêu phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, phá hoại

(PLVN) - Ngày 22/6, Đại hội đại biểu đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ (2020-2025). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. 

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Ông Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Phạm Văn Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu; Lãnh đạo Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Đại diện lãnh đạo Sở, ngành và 196 đại biểu thuộc 27 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu.

Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh được kiện toàn theo đúng quy định. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được quan tâm.

Năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác đã được nâng lên. Hoạt động đoàn thể có chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm, đáp ứng được yêu cầu công tác thường xuyên. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. 

Các lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ Công an các cấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, theo tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia; Tham mưu giải quyết ổn định nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; Liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Qua đó, phát hiện, khám phá, xử lý nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế; Triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm; Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 81%. Quá trình điều tra, xử lý tội phạm, công tác bắt, giam giữ được thực hiện đúng pháp luật. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 98%.

Với phương châm “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng Công an toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương tặng Cờ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu cho Đảng bộ Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự; Không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trên địa bàn tỉnh. Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; Giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận. 

Cùng với đó, phấn đấu tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90%; Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chỉ tiêu chung của Bộ Công an. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; Chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ; phối hợp xử lý, phòng, chống có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh…hạn chế thiệt hại về người và tài sản;

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn Đảng bộ và Công an trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa xã hội, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Hàng năm có 100% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 80% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có trên 15% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung khẳng định: Với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đề ra, hầu hết mục tiêu, nhiệm vụ đều thực hiện đạt và vượt.

Lực lượng Công an đã chủ động nắm chặt tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vừa góp phần thúc đẩy tỉnh nhà phát triển. 

Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả; Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và đạt những kết quả quan trọng; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới.

Trong nhiều năm liền, Đảng bộ Công an tỉnh được Tỉnh ủy công nhận tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, là một trong những Đảng bộ dẫn đầu trong cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 Đại biểu Đại hội thống nhất cao với các nội dung về văn kiện, nhân sự tại Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh hủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung yêu cầu Đảng bộ, Công an toàn tỉnh Bạc Liêu đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, trong đó cần quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Đặc biệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung, nhấn mạnh: Lực lượng Công an phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị “về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam”.

Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; bảo đảm thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo toàn diện, mọi mặt công tác Công an ở mỗi đơn vị, địa phương Tiếp tục nâng chất, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ má.y Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; Tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; Xây dựng toàn diện công an cấp huyện và chính quy hóa Công an cấp xã… 

Đại biểu đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh. 

Trong buổi chiều nay 22/6 và ngày 23/6, Đại hội đại biểu đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ (2020-2025) sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung quan trọng: Thảo luận nhân sự, thảo luận đóng góp vào các văn kiện; tiến hành bầu cử BCH khóa mới, bầu trực tiếp Bí thư và tiến hành hội nghị BCH khóa mới lần thứ nhất, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm