Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại Cao Bằng

(PLVN) - Ngày 11/5, đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị triển khai kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019.

Ông Đặng Thế Bình, Kiểm toán Trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực X phát biểu tại hội nghị

Ông Đặng Thế Bình, Kiểm toán Trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực X phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị, phía Kiểm toán Nhà nước có ông Đặng Thế Bình, Kiểm toán Trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực X; ông Hoàng Xuân Việt, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X. Đại diện tỉnh Cao Bằng có bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ; ông Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cùng sự góp mặt của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã thông qua quyết định kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng năm 2019 và kế hoạch chi tiết thực hiện kiểm toán đối với từng sở, ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 sẽ được thực hiện trong thời gian 47 ngày (từ 11/5 - 28/6), toàn tỉnh có 16 đơn vị được kiểm toán (11 sở, ngành; 3 huyện; 2 ban quản lý dự án). Nội dung kiểm toán bao gồm: việc quản lý sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật chính sách, chế độ quản lý tài chính kế toán và chế độ xây dựng cơ bản của nhà nước; việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh; việc quản lý và sử dụng kinh phí, công tác quản lý, chỉ đạo và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Thế Bình, Kiểm toán Trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực X nhấn mạnh: Đây là việc làm thường niên của Kiểm toán Nhà nước nhằm giúp các cấp, các ngành, các địa phương và các đơn vị của tỉnh nâng cao công tác quản lý nhà nước về sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước.

Do đó, ông đề nghị tỉnh Cao Bằng cần phối hợp chặt chẽ với đoàn trong công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019; các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm toán bám sát các nội dung của quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Yêu cầu các thành viên trong đoàn kiểm toán thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán, không sách nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị được kiểm toán.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng, bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi lời cảm ơn tới các thành viên của đoàn kiểm toán; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương được kiểm toán chấp hành nghiêm túc các quyết định của Kiểm toán Nhà nước.

Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối phối hợp với đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần hợp tác, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng thời hạn, nội dung chính xác theo yêu cầu./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm