Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -Sáng 28/5, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tình Hà Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tình Hà Nam.

Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tình Hà Nam.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở TN&MT đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan, đoàn thể; lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Hàng năm, Đảng ủy Sở tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đúng hướng dẫn về kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII.

Từ tháng 5/2015 đến nay, Đảng bộ Sở đã xét, đề nghị Đảng ủy cấp trên quyết định kết nạp Đảng cho 17 quần chúng, đạt 113% so với chỉ tiêu Đại hội 2015-2020 đề ra. Qua bình xét, đánh giá, từ năm 2015-2019, có 98% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có trường hợp đảng viên bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, Sở đã chủ trì xây dựng, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các quy định về bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tạo khung pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên môi trường hiệu quả, bền vững. 

Ở lĩnh vực quản lý đất đai, công tác Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được lập, phê duyệt phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, là công cụ quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, chú trọng. Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được đặc biệt quan tâm, xử lý. 5 năm qua, Sở TN&MT đã nhận tổng số 248 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường. Qua xem xét, phân loại đơn cho thấy, không có đơn thư thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giải quyết, Sở đã có văn bản hướng dẫn công dân đến các cơ quan thẩm quyền để giải quyết ...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở TN&MT phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, phấn đấu 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể thuộc Sở đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ...

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Cấp 100% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đủ điều kiện; cơ bản cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 100% rác thải đô thị được thu gom và xử lý; 98% rác thải nông thôn được thu gom trong đó có 95-98% được xử lý.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nhanh chóng, Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm