Đối thoại chính sách để tạo nguồn lực giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững

(PLVN) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc trực tiếp, đối thoại chính sách với các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nho Quan.

Hội nghị tiếp xúc trực tiếp, đối thoại chính sách với các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nho Quan.

Hội nghị tiếp xúc trực tiếp, đối thoại chính sách với các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nho Quan.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành liên quan đã phổ biến đến hộ nghèo, cận nghèo các chính sách về: tín dụng ưu đãi, giáo dục, y tế, công tác đào tạo nghề, bảo trợ xã hội, nhà ở…

Các hộ nghèo, cận nghèo tại Hội nghị đã trình bày tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo các cấp, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về kinh phí để xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở; nguyện vọng kéo dài thời gian vay vốn để sản xuất, giảm lãi suất vay vốn, các chính sách hỗ trợ với người già cô đơn không nơi nương tựa, phụ nữ đơn thân nuôi con, chính sách hỗ trợ về học phí cho con em tới trường…

Sau khi lắng nghe ý kiến của hộ nghèo, cận nghèo, đại diện các cơ quan chức năng đã trả lời kiến nghị, giải đáp những thắc mắc liên quan đến các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135; Chương trình 30a, hỗ trợ người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND tỉnh; chính sách đào tạo nghề và xuất khẩu lao động…

Qua đối thoại, các ban, ngành đoàn thể cũng nắm bắt cụ thể điều kiện hoàn cảnh, mong muốn của hộ nghèo, những khó khăn trong tiếp cận với các chính sách hỗ người nghèo, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo nguồn lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp xúc tại huyện Nho Quan, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tiếp xúc trực tiếp với hộ nghèo ở tất cả các huyện khác trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 24 đến ngày 31/8.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm