Giám sát an toàn thực phẩm với các sản phẩm OCOP

(PLVN) - Theo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ hành động quyết liệt, với nhiều giải pháp cụ thể, nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Người dân Hạ Long lựa chọn các nông sản an toàn tại các cơ sở kinh doanh uy tín.

Người dân Hạ Long lựa chọn các nông sản an toàn tại các cơ sở kinh doanh uy tín.

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm ATTP, năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về những tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, đảm bảo ATTP hài hòa với các chuẩn mực quốc tế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, hướng dẫn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên tiến. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, băng rôn, tờ rơi, áp phích, nâng cao số lượng và chất lượng các sản phẩm truyền thông, đảm bảo nội dung phù hợp với khả năng nhận thức của các đối tượng, vùng miền.

Ngành Nông nghiệp cũng sẽ tập trung phát triển các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung an toàn thực phẩm (ATTP), liên kết sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn.

Hỗ trợ các mô hình sản xuất ban đầu theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP… liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận tại các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, sản phẩm trong chương trình OCOP của tỉnh.

Thường xuyên lấy mẫu như đất, nước phân tích hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng để đánh giá chất lượng đất trồng, nước tưới tại các vùng quy hoạch, tập trung trồng rau, củ, quả an toàn của tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Đồng thời, giám sát ATTP đối với sản phẩm nông, lâm, nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh, trong chương trình xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP;

Chủ động thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATTP, gắn trách nhiệm với người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ sở và các cơ quan đơn vị liên quan; tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

 
Cùng chuyên mục
Đọc thêm