Hà Giang kiên trì mục tiêu giảm đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật

(PLVN) - Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực trật tự xã hội 4.289 vụ/7.373 đối tượng; tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu 553 vụ/849 đối tượng; tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy 502 vụ/732 đối tượng; vi phạm pháp luật về môi trường 362 vụ/348 đối tượng…

Ngày 21/1, tại Công an tỉnh, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang về công tác đấu tranh PCTP. Số vụ, số đối tượng phạm pháp hình sự được phát hiện, xử lý hàng năm tăng lên. Điều đó cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh PCTP với tính chất quyết liệt, triệt để, toàn diện. Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được bảo đảm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân tham gia PCTP.

Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Ảnh Kim Tiến 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cấp ủy đảng nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTP bằng nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể để chính quyền, các cơ quan chức năng và tổ chức chính trị - xã hội tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả; nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác PCTP ở các địa phương, cơ quan.

Thực hiện PCTP phải gắn với đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT – XH, đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; phát huy sự giám sát của xã hội; quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, gương mẫu chấp hành pháp luật về PCTP; coi đây là một trong các tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và tư cách đảng viên hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Kim Tiến

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, giáo dục quần chúng nâng cao nhận thức và trách nhiệm PCTP; thu hút sự tham gia của người có uy tín trong cộng đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác PCTP ở các cấp; lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp các cơ quan, đoàn thể hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác PCTP phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; phối hợp tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án; nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; kiên trì mục tiêu kiềm chế và giảm đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh...

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Kim Tiến 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về PCTP.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm