Hà Tĩnh: Đoàn công tác số 5 kiểm tra công tác phổ biến pháp luật tại Hà Tĩnh

(PLO) -  Thực hiện kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017, theo Quyết định số 225 QĐ- HĐPH do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long ký ngày 24/2/2017 thành lập 5 đoàn kiểm tra trên cả nước, Đoàn kiểm tra số 5 do Trung tướng Nguyễn Song Phi, UV Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam  làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác PBGDPL tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra số 5 do Trung tướng Nguyễn Song Phi làm trưởng đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Hội CCB Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra số 5 do Trung tướng Nguyễn Song Phi làm trưởng đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Hội CCB Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, Đoàn đã nghe đại diện thường trực Hội Cựu Chiến Binh tỉnh báo cáo một số kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, công tác Lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện PBGDPL ở Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh được quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhất là quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của cấp trên về PBGDPL. Bằng các hình thức tổ chức tập huấn, học tập bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên,  để phổ biến và chuyển tải các chỉ thị, nghị quyết, đề án của cấp trên đến tận các tổ chức Hội cơ sở, đặc biệt chú trọng thực hiện Đề án của TW Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam về "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 - 2016".

Hội đã tổ chức được 3 lớp tập huấn cho 360 cán bộ Thường trực Hội CCB các huyện, Thị xã, Thành phố và các đơn vị khối doanh nghiệp, khối Các cơ quan cấp tỉnh. Phối hợp với Trung tâm bồi dương chính trị cùng cấp tổ chức được 44 lớp tập huấn với hơn 4.500 lượt cán bộ Hội cơ sở tham gia, tổ chức 172 lớp tập huấn tuyền truyền cho trên 20.520 cán bộ Chi hội và hội viên tham gia.

Toàn Hội hiện có 15 đồng chí Báo cáo viên ở 13 huyện, thị, thành phố và cơ quan tỉnh hội, có 262 đồng chí là cán bộ Hội cơ sở xã, Phương, thị trấn làm tuyên truyền viên phổ biến pháp luật, thành lập được trên 1.200 tổ ATGT, tổ tự quản với sự tham gia của hơn 1.900 hội viên CCB, CQN ở các xã, Phường, thị trấn tham gia.

Đoàn đánh giá công tác PBGDPL được các cấp Hội ở Hà Tĩnh tích cực, chủ động triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán, bộ hội viên CCB, CQN trong việc chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đa số cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng tổ chức Hội TSVM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội.

Sau khi kiểm tra tình hình thực hiện PBGDPL, Đoàn công tác số 5 cũng đã nêu lên một số kiến nghị để Hội đồng PBGDPL cơ sở triển khai làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức pháp luật, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nên tổ chức tập huấn theo Cụm để mở rộng đối tượng cho tuyên truyền viên cấp cơ sở...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(PLVN) - Với việc thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh Quảng Bình đã từng bước nâng cao ý thức, nhận thức và hành động của nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.
Đọc thêm