Hải Phòng bố trí mỗi quận, huyện có ít nhất một lãnh đạo dưới 35 tuổi

(PLVN) - Ngày 11/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Kết luận về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Thành ủy Hải Phòng, việc xây dựng và triển khai Đề án tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của TP, thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Thành ủy Hải Phòng, việc tăng cường cán bộ trẻ cho cơ sở kết hợp với bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ bảo đảm thực hiện công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác kiểm soát quyền lực và chống “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ. 

Mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất 1 cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Năm 2021, phấn đấu từ 40-60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ phó bí thư, phó chủ tịch UBND quận, huyện; đến năm 2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện. 

Mỗi quận, huyện thuộc TP Hải Phòng bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Năm 2021, mỗi quận, huyện bố trí từ 10-15% số xã, phường, thị trấn có cán bộ tăng cường; đến hết nhiệm kỳ bố trí số xã, phường, thị trấn còn lại. 

Hải Phòng cơ bản sắp xếp, bố trí Bí thư quận, huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Thành ủy quản lý giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, luân chuyển từ 4-5% cán bộ diện Thành ủy quản lý giữa các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm