HĐND tỉnh Kiên Giang điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư trên địa bàn huyện Phú Quốc

(PLVN) - Chiều 7/12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua các nghị quyết về tài chính ngân sách và đầu tư công; thông qua đồ án Quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tại kỳ họp, đại diện UBND tỉnh báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021. Theo đó, năm 2020, ước tổng thu NSNN là 11.850 tỷ đồng, đạt 102,7% so dự toán, bằng 98,5% so thực hiện năm 2019. Năm 2020, ước thực hiện chi ngân sách hơn 16.312 tỷ đồng, bằng 98,95% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Năm 2021 tổng thu NSNN trên địa bàn là 11.560 tỷ đồng (thu nội địa 11.410 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 150 tỷ đồng); tổng dự toán chi ngân sách địa phương hơn 15.461 tỷ đồng.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua nhiều Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2021; vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ để trả nợ gốc và bù đắp bội chi ngân sách địa phương năm 2021; kéo dài thời gian thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch đầu tư công năm 2021; ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2021;

Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch và dân cư xã Bãi Thơm (Phú Quốc), tỷ lệ 1/2000, quy mô 370 hecta; việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch phía Tây Nam Bãi Vòng, tại xã Hàm Ninh (Phú Quốc), tỷ lệ 1/2000, quy mô 90,14 hecta; giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021...

Đại biểu HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng các nghị quyết của HĐND tỉnh có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện tài chính ngân sách năm 2021 và các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật, việc giao biên chế công chức hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ta trong những năm tới.

Ông Mai Văn Huỳnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan sau kỳ họp này triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua; khẩn trương chuẩn bị các nội dung đã được thống nhất trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020;

Thường trực HĐND cấp huyện chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm