Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Tuyên Hóa

(PLVN) - 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), vai trò của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, đã được nâng lên rõ rệt. 

Từ vốn vay chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Minh (xã Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã phát triển kinh tế gia đình bền vững

Từ vốn vay chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Minh (xã Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã phát triển kinh tế gia đình bền vững

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực sự vào cuộc để phối hợp, hỗ trợ cùng NHCSXH thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH đã kịp thời giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. 

5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn ngân sách huyện Tuyên Hóa chuyển NHCSXH là 2,020 tỉ đồng (tăng 1,570 tỉ đồng so với trước đó). Đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua NHCSXH huyện Tuyên Hóa đã thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng (tăng thêm 5 chương trình). Tổng dư nợ cho vay đạt 520 tỷ đồng với 11,4 ngàn khách hàng dư nợ, bình quân dư nợ 45,6 triệu đồng/hộ. Tuyên Hóa là đơn vị có tổng dư nợ cho vay lớn nhất trong 8 huyện, thị trên địa bàn tỉnh. 

Cơ cấu nguồn vốn dư nợ cơ bản đồng đều giữa các chương trình tín dụng nhưng chủ yếu vẫn là dư nợ 2 chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo , dư nợ hai chương trình này là 277 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 53,3% trong tổng dư nợ). Tổng nợ quá hạn là 357 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07%/tổng dư nợ, trong đó có 13/20 xã, thị trấn không có dư nợ quá hạn, chiếm 65% số xã (tăng thêm 11 xã không có dư nợ quá hạn). 

Gia đình chị Trần Thị Liên (xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) phát triển kinh tế gia đình nhờ đầu tư từ vốn chính sách

Mạng lưới hoạt động tín dụng chính sách xã hội sâu rộng đến 136/136 thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện, thực hiện ủy thác với 4 tổ chức chính trị - xã hội ở huyện: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Có 80/80 tổ chức Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác (mỗi xã đều có 4 tổ chức Hội đoàn thể tham gia ủy thác), tạo sự hài hòa và tính thi đua giữa các tổ chức Hội đoàn thể làm ủy thác.

Mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn có 322 tổ trải dài đến 136 thôn, bản, tiểu khu. Tại 20 điểm giao dịch xã, NHCSXH thực hiện giao dịch mỗi tháng tối thiểu 1 lần để phục vụ việc giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi khách hàng tại nơi cư trú.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đến nay đã được đầu tư đến 100% thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện. Theo số liệu thống kế đến nay, đã có 6,4 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn; có 6,3 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được đầu tư nhờ nguồn vốn vay; có 390 học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; có 60 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất; có 960 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn là nhà ở; có gần 15 ngàn lao được tạo việc làm nhờ nguồn vốn vay. 

Qua hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách, uy tín của NHCSXH được nâng lên rõ rệt, uy tín với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, uy tín đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vai trò của NHCSXH đã được khẳng định rõ nét nhất, đã thực sự là công cụ xóa đói giảm nghèo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương là những người bạn đồng hành của người dân. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm