Khánh Hòa: Chú trọng công tác tổ chức và phát triển hội viên Hội Luật gia

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Các tập thể cá nhân được trung ương Hội khen thưởng.

Các tập thể cá nhân được trung ương Hội khen thưởng.

Năm 2016, công tác hội trên phạm vi toàn tỉnh đã được duy trì hoạt động, trong đó phổ biến, giáo dục pháp luật nổi lên là thế mạnh của hội, nổi bật là đợt tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các cấp hội và hội viên đã đóng góp ý kiến 10 dự thảo luật và 47 văn bản pháp luật khác của trung ương, góp ý 66 văn bản của các cơ quan, chính quyền địa phương.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý thu được nhiều kết quả quan trọng, trong năm đã thực hiện 856 trường hợp tư vấn, trợ giúp pháp lý 312 trường hợp với 183 trường hợp thuộc đối tượng chính sách và 224 trường hợp thuộc hộ nghèo.

Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội đã thực hiện tư vấn cho 85 lượt người, phối hợp với UBND cấp xã trong tỉnh tổ chức 8 đợt trợ giúp pháp lý lưu động với hơn 400 lượt người dự, thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho 45 trường hợp thuộc hộ nghèo và đối tượng chính sách…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm qua, các cấp hội và chi hội trực thuộc đã tuyên truyền và phối hợp phổ biến pháp luật hơn 168 buổi cho hơn 6.850 lượt người nghe, tham gia viết 185 tin bài tuyên truyền pháp luật đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Hội đã kết nạp thêm 51 hội viên, cấp mới và cấp đổi thẻ luật gia cho 38 trường hợp…

Chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Xuân Thân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2016 là năm Hội phát triển được số lượng hội viên đông đảo nhất trong các năm, do đó, năm 2017, Hội cần tiếp tục phát huy kết quả này để mở rộng mạng lưới luật gia trên địa bàn tỉnh, đổi mới hình thức sinh hoạt của Hội, đẩy nhanh tốc độ xây dựng các Hội cấp huyện; củng cố các chi hội, huyện hội có đủ các điều kiện thành lập theo đúng quy định.

Hội cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến,giáo dục pháp luật, tuyên truyền các văn bản luật mới, thiết thực với cuộc sống người dân, vận động hội viên tích cực tham gia viết bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí chuyên ngành pháp luật phản ánh các sự kiện pháp luật, trao đổi nghiên cứu các chuyên đề pháp luật đang được xã hội quan tâm...

Nhân dịp này, 2 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam; 8 tập thể và 6 cá nhân được Hội Luật gia tỉnh khen thưởng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm