Kỳ vọng vai trò của nữ trí thức trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh

(PLVN) - Với những người phụ nữ của tỉnh Tiền Giang, Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp đem lại kỳ vọng vào chiến lược phát triển của đất nước trong thời kỳ mới sẽ khơi dậy ý chí và sự quyết tâm cao của người dân, nhất là vai trò của phụ nữ, để xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp.

Tự hào nhìn lại!

Nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ Tiền Giang lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7,3%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng. Đặc biệt là xây dựng 119/143 xã, chiếm 83,2% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; là tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; có 8 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao; có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Gò Công Đông và huyện Chợ Gạo) và 3/3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (TP Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công).

Hiện nay, ở Tiền Giang cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế- xã hội; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 1,87%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; các gia đình khó khăn được triển khai, thực hiện kịp thời theo hướng hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nổi bật là vai trò, phương thức lãnh đạo của nhiều cấp ủy Đảng được phát huy tốt.

Việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; từ đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh và hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bến tàu du lịch Mỹ Tho- điểm đến của du khách về Tiền Giang.

Kỳ vọng của nữ trí thức Tiền Giang

Chị Phạm Thị Ngọc Vân, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Mỹ Tho tâm đắc: “Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, tôi mong mỏi và kỳ vọng vào chiến lược phát triển của đất nước trong thời kỳ mới sẽ khơi dậy ý chí và sự quyết tâm cao của người dân, nhất là vai trò của phụ nữ để xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp”.

Với bà Võ Thị Son, tiến sĩ - giảng viên trường Đại học Tiền Giang luôn đặt niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới này, một tập thể đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo và sự quyết tâm chính trị cao sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chị Nguyễn Thị Loan, phường 5, thành phố Mỹ Tho cho rằng, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta phải thực sự xuất phát từ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân, Đại hội lần này đã bầu chọn đúng những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành hy vọng sẽ cống hiến hết mình cho Đảng, cho dân tộc, biết phát huy sức mạnh toàn dân tộc để đưa đất nước vững bước đi lên.

Mừng Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, nông dân huyệnTân Phước phấn khởi tăng gia sản xuất phát triển kinh tế.

Theo bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, sắp tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang  xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện với chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Tiền Giang và mang tính khả thi cao nhất.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, nhất là người đứng đầu các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của quê hương Tiền Giang, của đất nước hôm nay và cả mai sau. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm