Lai Châu đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(PLVN) - Theo kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 tỉnh Lai Châu vừa ban hành ngày 23/2, tỉnh này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật từ 50,7% năm 2020 lên 53,4% vào cuối năm 2021; sau đào tạo, trên 85% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Người dân Lai Châu học nghề sửa chữa máy nông nghiệp. Ảnh Dân tộc và phát triển.

Người dân Lai Châu học nghề sửa chữa máy nông nghiệp. Ảnh Dân tộc và phát triển.

Cụ thể, Lai Châu đặt mục tiêu đào tạo cho 7.470 lao động nông thôn, trong đó nghề nông nghiệp có 5.560 người; nghề phi nông nghiệp: 1.910 người.

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo với giải quyết việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Về hình thức đào tạo, tỉnh sẽ thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Việc tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn chủ yếu dạy thực hành, thời gian đào tạo phù hợp từng nghề, phù hợp nhận thức của người lao động, trong đó: Tập trung tổ chức đào tạo theo vị trí việc làm tại các doanh nghiệp tuyển dụng theo hợp đồng lao động hoặc tổ chức việc làm cho lao động nông thôn theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm; đào tạo cho các đối tượng nông dân ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; lao động làm việc trong các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân, đủ điều kiện áp dụng kiến thức nghề sau khi học. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm