Ninh Bình tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai​

(PLVN) - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai là một trong các định hướng quan trọng của UBND TP Ninh Bình để đáp ứng được các mục tiêu quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào lĩnh vực quản lý đất đai đã đạt được một số thành tựu nhất định như: đáp ứng được cơ bản về việc thực hiện các giao dịch đất đai, quản lý bản đồ số, quản lý được chủ sở hữu và in cấp giấy chứng nhận, cung cấp báo cáo sổ địa chính, báo cáo giao dịch...

Tuy nhiên dữ liệu chưa được lưu trữ và xử lý tập trung để tra cứu và quản lý hồ sơ quy hoạch của TP Ninh Bình, cũng như chưa có các chức năng theo yêu cầu đặc thù của Ninh Bình và các quy định mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường: chức năng quản lý phôi giấy chứng nhận, các báo cáo theo nhu cầu quản lý của lãnh đạo, phần mềm tra cứu bảng giá đất, hiển thị bản đồ giá đất, phần mềm quản lý hồ sơ quy hoạch, hiển thị bản đồ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo các lớp.

Do đó, việc thuê dịch vụ phần mềm Quản lý địa chính và đất đai TP Ninh Bình là rất cần thiết để xử lý các bất cập, tồn tại, hạn chế của hệ thống CNTT hiện nay. Dịch vụ phần mềm cung cấp trang thiết bị hạ tầng, phát triển phần mềm phục vụ việc xây dựng, quản lý, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quản lý đất đai nhằm đáp ứng các mục tiêu quan trọng như áp dụng các công nghệ phù hợp nhằm xây dựng ứng dụng CNTT về quản lý cơ sở dữ liệu đất đai tập trung của TP Ninh Bình, đảm bảo đo đạc đến đâu phải tích hợp nhập dữ liệu đến đó, để khai thác, vận hành và sử dụng nhằm phục vụ kịp thời công tác nghiệp vụ hàng ngày, tránh cho dữ liệu đo đạc không bị lạc hậu so với thực tế.

Đồng thời tạo nền tảng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các ngành khác theo chỉ đạo của UBND thành phố và thực hiện các dịch vụ công phục vụ nhu cầu xã hội, tăng nguồn thu cho TP. Để đáp ứng mục tiêu áp dụng các công nghệ phù hợp đảm bảo xây dựng ứng dụng CNTT về quản lý cơ sở dữ liệu đất đai tập trung của TP Ninh Bình, cần xây dựng một ứng dụng CNTT quản lý đất đai duy nhất cho toàn thành phố Ninh Bình và đặt tập trung tại một trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ, người dùng truy cập hệ thống thông qua kết nối internet.

Công tác ứng dụng CNTT vào lĩnh vực quản lý đất đai của TP Ninh Bình cần được lên kế hoạch triển khai sớm nhằm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý đất đai của TP Ninh Bình.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm