Quảng Ninh: Công tác cấp phiếu Lý lịch tư pháp tăng trên 1000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017

(PLO) - Để triển khai công tác cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Trại giam tỉnh trong việc cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh phát biểu

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh phát biểu

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh đã cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho 5.070 trường hợp (tăng 1.134 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017), tiếp nhận 8.201 thông tin lý lịch tư pháp; cập nhật 8.876 thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu LLTP (gồm thông tin LLTP mới và thông tin LLTP tồn đọng); lập mới 2.851 hồ sơ lý lịch tư pháp; cung cấp 2.037 thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Rà soát, đối chiếu 6.681 thông tin lý lịch tư pháp với các cơ quan có liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như, trong quá trình tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đối với công dân có án tích tại các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan Thi hành án hình sự, Cơ quan Thi hành án dân sự, Trại giam, UBND xã, phường, thị trấn… Có nhiều hồ sơ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản xác minh nhiều lần nhưng không nhận được văn bản trả lời từ phía các cơ quan. Những trường hợp này, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã chủ động liên hệ nhưng do biên chế cán bộ có hạn, số lượng hồ sơ lớn nên không thể liên hệ đến từng cơ quan được. 

 Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Hồ văn Vịnh báo cáo kết quả công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp với Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long 

Về nội dung này, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh có đề xuất theo hướng, đối với mỗi hồ sơ, sau khi gửi xác minh và không nhận được kết quả trả lời, Sở Tư pháp sẽ gửi xác minh tiếp lần 2. Nếu quá thời hạn quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP mà vẫn không nhận được văn bản trả lời thì được xem là không có thông tin án tích tại cơ quan đó và được xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 367/TTLLTPQG-HCTP ngày 27/7/2016 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Phiếu Lý lịch tư pháp đã trở thành công cụ pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc chứng minh nhân thân tư pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, dân sự, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. Lý lịch tư pháp cũng phát huy vai trò là công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước trong quản lý dân cư, quản lý xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm