Quảng Ninh: Vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội năm 2020

(PLVN) - Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", Quảng Ninh đã kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội.

Quảng Ninh vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội năm 2020.

Quảng Ninh vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội năm 2020.

Trước bối cảnh trong nước và quốc tế có rất nhiều khó khăn, nhưng với những quyết sách đúng đắn và phù hợp với thực tiễn, Quảng Ninh đã vượt qua thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về kinh tế - xã hội.

Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh đạt 10,05%. Thu ngân sách nhà nước đạt 49.300 tỷ đồng, vượt 9,4% dự toán Trung ương giao, tăng 3% so dự toán của tỉnh, tăng 7% so cùng kỳ, trong đó, thu nội địa ước đạt 37.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ; thu XNK ước đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 12% so dự toán, tăng 8% so cùng kỳ.

 Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Kỳ họp HĐND cuối năm 2020. Ảnh TL

Cùng với đó, tại Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu tổng quát Huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”; đồng thời xác định 16 chủ tiêu chủ yếu về về kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo đó: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD; Cơ cấu kinh tế 2025: Công nghiệp – xây dựng 49-50%, Dịch vụ 46-47%, nông lâm nghiệp 3-5%; hàng năm giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,8%/năm.

Đến hết năm 2023 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%; Giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm