Sáp nhập còn 145 xã, phường, thị trấn ở Thừa Thiên - Huế

(PLVN) - Sau khi sáp nhập 14 xã thành 7 xã, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 6 huyện, 2 thị xã và một thành phố với tổng cộng 145 xã, phường, thị trấn.

Xã Hương Giang và Hương Hòa (huyện Nam Đông) sẽ sáp nhập và đổi tên thành xã Hương Xuân

Xã Hương Giang và Hương Hòa (huyện Nam Đông) sẽ sáp nhập và đổi tên thành xã Hương Xuân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) mới ra Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, các đơn vị hành chính cấp xã của 5 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu sáp nhập.

Tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế), hai xã Hồng Tiến và Bình Điền sẽ sáp nhập và đổi tên thành xã Bình Tiến. Như vậy, sau khi sáp nhập, thị xã Hương Trà sẽ có 15 đơn vị hành chính gồm 8 xã và 7 phường.

Tại huyện Phú Lộc, xã Vinh Hải và Vinh Giang được sát nhập thành xã Giang Hải. Sau sáp nhập huyện Phú Lộc có 17 đơn vị hành chính cấp xã gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Tại huyện Nam Đông, xã Hương Giang và Hương Hòa sẽ sáp nhập và đổi tên thành xã Hương Xuân. Sau khi sáp nhập huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện A Lưới, thành lập xã Lâm Đớt trên cơ sở sáp nhập xã A Đớt và Hương Lâm, thành lập xã Quảng Nhâm trên cơ sở sáp nhập xã Hồng Quảng và xã Nhâm và thành lập xã Trung Sơn trên cơ sở sáp nhập xã Hồng Trung và Bắc Sơn. Sau khi sắp xếp huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp xã gồm 17 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Phú Vang, hai xã Vinh Phú và Vinh Thái k6sẽ sáp nhập và đổi tên thành xã Phú Gia. Sau khi sáp nhập, huyện Phú Vang có 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm 17 xã và 2 thị trấn.

Như vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ sáp nhập 14 xã thành 7 xã. Sau khi sáp nhập sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố. 145 đơn vị hành chính cấp xã gồm 98 xã, 39 phường và 8 thị trấn.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm