Sóc Trăng: Lớp học chính trị hè trực tuyến cho cán bộ, giáo viên

(PLO) - Sáng ngày 30/7/2018, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ban Tuyên Giáo tỉnh Ủy Sóc Trăng mở lớp học chính trị hè trực tuyến cho các cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lớp học tại điểm cầu huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Lớp học tại điểm cầu huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nội dung của lớp học xoay quanh 7 chuyên đề trọng tâm như: Những vấn đề cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy; Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình an ninh trật tự - An ninh mạng và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Triển khai chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị cho khối chuyên và không chuyên theo Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đánh giá tình hình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và kết quả nổi bật trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018; Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở gắn với giáo dục nghề nghiệp và việc làm; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Theo BTC, lớp học chính trị hè trực  tuyến với 122 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính tại Trung tâm Văn Hóa Hội Nghị tỉnh Sóc Trăng, lớp học diễn ra trong 2 ngày 30,31/7/2018.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm