THADS Đồng Tháp ưu tiên nguồn lực để giải quyết án

(PLO) - Năm 2018, trong điều kiện gia tăng cả về việc và về tiền, nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Đồng Tháp vẫn vượt 4 chỉ tiêu được giao, toàn tỉnh không có  “điểm nóng” về THADS.

Hình minh họa

Hình minh họa

Cục THADS Đồng Tháp cho biết, năm 2018 toàn tỉnh đạt, vượt 04 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm việc, giảm tiền (trong đó có 09/13 đơn vị vượt cả 04/04 chỉ tiêu), góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cục THADS cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến THADS nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn; công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở và các tổ chức, cá nhân liên quan trong THADS, thi hành án hành chính tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ ngày càng hướng về cơ sở, tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc; công tác tự kiểm tra, kiểm tra được chú trọng, tăng cường hơn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tài chính kế toán được quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức tiếp tục được quan tâm đầu tư, cải thiện.

Tuy nhiên, khó khăn ở Đồng Tháp là nhiều tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn chưa xử lý được, toàn tỉnh còn 269 việc, tương ứng với số tiền hơn 298 tỷ đồng (chiếm 13% về việc và 64,5% về tiền trong tổng số có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau).

Toàn tỉnh cũng có đến 6.168 việc, với số tiền hơn 1.109 tỷ đồng mà người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 74,9% về việc và 70,5% về tiền trong tổng số việc, tiền chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết.

Đa số người phải thi hành án khó khăn về tài chính, thu nhập không ổn định nên việc tổ chức thi hành án gặp khó khăn, mất nhiều thời gian thi hành; ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao, thường tìm cách trì hoãn, thậm chí khiếu nại để kéo dài việc thi hành án.

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất cũng còn nhiều hạn chế, một số Chi cục trụ sở làm việc còn chật hẹp, cũ kỹ; 09 Chi cục chưa có kho vật chứng, phải thuê kho để bảo quản các loại tài sản thi hành án.

Năm 2019, Cục THADS xác định sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, trong đó ưu tiên nguồn lực để giải quyết án đạt các chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền. Bảo đảm theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành.

Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS trong tỉnh, gắn với học tập và làm theo Bác, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng và tổ chức tốt việc tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy trình.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp được Cục THADS chú trọng là tăng cường quản lý, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bám sát, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm đối với những đơn vị yếu, vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, trọng điểm và tập trung khắc phục những mặt hạn chế, nhất là hạn chế chủ quan. 

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp; Tăng cường kiểm tra, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời, có kế hoạch tổ chức thi hành cụ thể đối với từng loại vụ việc, trong đó nhận diện, theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, bám sát tiến độ giải quyết những vụ việc giá trị lớn, phức tạp ngay từ giai đoạn đầu thụ lý.

Tăng cường giám sát việc thẩm định, bán đấu giá tài sản, vận động, thuyết phục người được thi hành án nhận tài sản trừ vào số tiền thi hành án; phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tổ chức đợt cao điểm thi hành án trong toàn tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thi hành án.  

Bên cạnh đó, bảo đảm chất lượng, kịp thời trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục và công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy đảng, UBND hai cấp tỉnh, huyện nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tự kiểm tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo hướng có trọng tâm, có chiều sâu, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện, khắc phục kịp thời các vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Dùng xe máy ăn trộm được để đi trộm xe ô tô

Dùng xe máy ăn trộm được để đi trộm xe ô tô

(PLVN) - Phát hiện chiếc xe ô tô tải không người trông giữ, Nguyễn Thanh Thái (sinh năm 2000, trú tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) liền bỏ lại chiếc xe mô tô trộm được trước đó để lấy chiếc ô tô tải. 
Đọc thêm