THADS Nghệ An 6 tháng đầu năm thi hành xong 7.619 việc

(PLO) -  Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thi hành án dân sự (THADS) Nghệ An đã thi hành xong 7.619 việc, tăng 1.162 việc và 55,4 tỷ đồng, tương ứng 6% về việc, đứng thứ 19 cả nước và 7% về tiền so với cùng kỳ năm 2016.

Cục trưởng Cục THADS Nghệ An Hoàng Thị Thu Trang.

Cục trưởng Cục THADS Nghệ An Hoàng Thị Thu Trang.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thi hành án dân sự được sự quan tâm sát sao, thường xuyên, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan liên quan. Lãnh đạo Cục có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết liệt, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, lấy chấp hành viên và chi cục làm trung tâm.

Thi hành án Nghệ An đã thụ lý 12.909 việc (tăng 7%) so với cùng ỳ năm 2016, trong đó năm trước chuyển sang 3/866 việc, thụ lý mới 9.043 việc. Qua phân loại án có điều kiện là 12.836 việc (chiếm 82%), 6 tháng đã thi hành xong 7.619 việc (đạt 72%), tăng 1.162 việc và 6% so với cùng kỳ 2016. Chuyển qua kỳ sau 5.217 việc, trong đó 2.956 việc có điều kiện thi hành, so với việc có điều kiện cùng kỳ năm 2016 là 413 việc (12%). 

Về tiền đã thụ lý hơn 823 tỷ đồng, tăng hơn 256 tỷ đồng (chiếm 45,3%) so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả đã thi hành xong hơn 124 tỷ đồng, đạt 22%, tăng hơn 55 tỷ đồng và 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước chiếm 10.446 việc/12.909 việc,  (chiếm 81%) với số tiền hơn 121 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 6.770 việc (đạt 78%) với tổng số tiền thu được là hơn 19 tỷ đồng/ hơn 57 tỷ đồng có điều kiện thi hành (đạt 33%).

Ngành THADS Nghệ An đã phối hợp với các trại giam, trại tạm giam thi hành xong 906 trường hợp, đạt tỉ lệ 52% so với tổng việc phải thi hành với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Đặc biệt với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tổng Cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2017 ngành THADS tỉnh Nghệ An đã tập trung cao mọi nguồn lực tổ chức thi hành các bản án liên quan tín dụng ngân hàng.

Tổng số việc phải thi hành án liên quan tín dụng ngân hàng là 205 việc, với số tiền phải thi hành là hơn 482 tỷ đồng. So với số việc thụ lý chỉ chiếm 1,6% nhưng về tiền lại chiếm đến 58,5%, hầu hết các vụ việc liên quan đến tài sản là bất động sản đang thế chấp, cầm cố, bảo lãnh. Kết quả 6 tháng đầu năm đã thi hành xong 21 việc/185 việc có điều kiện thi hành, đạt 11,3%; với số tiền hơn 68 tỷ đồng/483 tỷ có điều kiện thi hành, đạt 15,5%. 

Trong 6 tháng đầu năm ngành THADS Nghệ An tiếp nhận 35 đơn, trong đó 3 đơn thuộc thẩm quyền Tổng cục xử lý. Qua đó đã giải quyết xong 7 đơn thuộc 3 việc khiếu nại, tố cáo đạt 50%. Thực hiện công tác tiếp công dân 118 lượt trong 6 tháng đầu năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm