Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Ngày 15 và 16/8, Đảng bộ huyện Tiên Lữ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các ban Đảng tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 166 đại biểu đại diện cho gần 5,3 nghìn đảng viên trong Đảng bộ huyện…

 Các đại biểu tham dự Đại hội 

 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ lần thứ XXVI nêu rõ: Bám sát sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ huyện Tiên Lữ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Giá trị sản xuất của huyện tăng bình quân 11,48%/năm (mục tiêu Đại hội là 10%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Giá trị thu trên một ha canh tác đạt 170 triệu đồng/năm, vượt 20 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đang hoàn tất các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng trong huyện quan tâm chỉ đạo với trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ, huyện đã kết nạp được 511 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được coi trọng; công tác dân vận, công tác nội chính, cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới.

Đại hội đề ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025: Giá trị sản xuất tăng bình quân 10%; giá trị thu trên một ha canh tác đạt 250 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Tiên Lữ đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, có những bước phát triển nhanh và khá toàn diện.

Trong thời gian tới, với định hướng xây dựng Tiên Lữ trở thành huyện phát triển nhanh nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch, huyện cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện Tiên Lữ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Doãn Anh Quân được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm