Tổng kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu tại TP HCM

UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn; vận động, hướng dẫn và yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân... phải trình báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan quân sự, cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất.

UBND TP HCM vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND 24 quận, huyện tổng kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, UBND TP yêu cầu, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP, Sở Công Thương và UBND các quận, huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và quản lý nghiệp vụ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; đặc biệt là công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

UBND TP đồng thời yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP tổ chức tổng kiểm tra liên ngành các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn; vận động, hướng dẫn và yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thu mua phế liệu phải trình báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan quân sự, cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất trong trường hợp không thuộc đối tượng trang bị, sử dụng theo quy định của pháp luật mà có từ bất kỳ nguồn nào hoặc phát hiện, thu nhặt được.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm