TP Hà Tiên thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

(PLVN) - Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân là một trong những biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đã đạt những kết quả nhất định; tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm, không có hiện tượng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Lãnh đạo UBND TP Hà Tiên luôn chỉ đạo các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Không để phát sinh điểm nóng làm mất an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Trung tâm hành chính TP Hà Tiên 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND TP Hà tiên và các xã, phường trên địa bàn đã tiếp dân thường xuyên được 162 lượt, cụ thể; 55 trường hợp gửi đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, 107 trường hợp hướng dẫn. Tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP được 20 cuộc 37 lượt, trong đó có 2 cuộc đông người với 11 lượt người. Tiếp công dân đột xuất 3 cuộc với 7 lượt người, 1 đối thoại trực tiếp với dân trước khi giải quyết khiếu nại. 

Kết quả xử lý đơn thư 48/48 đơn thuộc thẩm quyền đến các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết. Kết quả giải quyết đơn kiến nghị đã gỉai quyết được 23/46 chủ yếu là về lĩnh vực đất đai. Về kết quả tiếp công dân và hoà giải cơ sở đạt trên 76%.

Qua các cuộc tiếp dân đã tuyên truyền chính sách pháp luật về khiếu nại tố cáo và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, lãnh đạo UBND TP. Hà Tiên duy trì lịch tiếp công dân chung hàng tháng; Ban Tiếp công dân TP duy trì tiếp công dân thường xuyên các ngày làm việc trong tuần. 

Việc phân loại, xử lý đơn có sự phối hợp hiệu quả, tạo được sự thống nhất trong xử lý, phân loại, hướng dẫn và trả lời công dân. Do làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời khi mới phát sinh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được coi trọng nên trên địa bàn thành phố không có điểm nóng, đặc biệt không có việc công dân lợi dụng các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước để tập trung đông người, gây rối...

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên tiếp công dân về khiếu nại tố cáo.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND TP Hà Tiên cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Cùng với đó, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác đối thoại với Nhân dân. Đây là khâu quan trọng nhằm giảm thiểu đơn thư khiếu nại bởi qua đối thoại sẽ khắc phục tình trạng chủ quan, kết luận và quyết định thiếu chính xác, làm phức tạp thêm vấn đề và có thể dẫn đến vụ việc khiếu nại kéo dài; đồng thời qua đó sẽ nhanh chóng có các biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện có sai phạm từ phía cơ quan Nhà nước hoặc cán bộ, công chức. Việc tổ chức đối thoại với người khiếu nại vừa phát huy bản chất dân chủ, vừa thể hiện sự nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại. 

Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tập trung giải quyết sớm những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; Bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân phải có trình độ, năng lực, trách nhiệm; tăng cường hướng dẫn cấp xã trong công tác đối thoại, hòa giải, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP tương đối ổn định, không diễn biến phức tạp, không phát sinh “điểm nóng”, các vụ việc khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài qua nhiều năm.

Việc thực hiện tốt công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, kiến nghị của công dân là khâu quan trọng nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở và từ đó xây dựng thêm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm