TP HCM ban hành đơn giá thuê đất trong Khu Công nghệ cao

(PLVN) - UBND TP HCM vừa ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao TP HCM.

Khu công nghệ cao TP HCM

Khu công nghệ cao TP HCM

Theo đó, đất thuê với mục đích sử dụng để kinh doanh thương mại dịch vụ sẽ được tính đơn giá tiền thuê đất trả tiền hàng năm là 1,3%.

Với đất có mục đích sử dụng là sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất kinh doanh thương mại dịch vụ); đất công cộng có mục đích kinh doanh có mức tỉ lệ % tính đơn giá tiền thuê đất trả tiền hàng năm là 1%.

Các đối tượng áp dụng bao gồm: tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu Công nghệ cao TP HCM; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm