Từ 1/1/2019, Thái Bình bãi bỏ 56 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

(PLO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên mới ký Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do UBND tỉnh này ban hành.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Quyết định bãi bỏ trên được ký trên cơ sở căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản QPPL và Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 11/12/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình.

 Theo đó, trong tổng số 56 văn bản QPPL được bãi bỏ có 52 Quyết định, 04 Chỉ thị. 

Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình

Các Quyết định gồm: 15 Quyết định thuộc lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư; 10 Quyết định thuộc lĩnh vực Tài chính; 6 Quyết định thuộc lĩnh vực Khoa học & Công nghệ; 5 Quyết định thuộc lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo; 4 Quyết định thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; lĩnh vực Lao động, Thương binh & Xã hội và lĩnh vực Giao thông & Vận tải cùng có 3 Quyết định; lĩnh vực Y tế và lĩnh vực Thuế cùng có 2 Quyết định; lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường và Văn hoá, Thể thao và Du lịch mỗi lĩnh vực 1 Quyết định.

Quyết định bãi bỏ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm