Viện trợ phi chính phủ nước ngoài giúp từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Phú Thọ

(PLVN) - Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ nhận được sự quan tâm của Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), đặc biệt là Ban điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do một số tổ chức, nhà tài trợ đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả.

Tổ chức Korea Food for the Hungry International trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê.

Tổ chức Korea Food for the Hungry International trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê.

Trong những năm qua, công tác hợp tác và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã được chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Quan hệ đối tác giữa tỉnh với các tổ chức PCPNN được triển khai và mở rộng với nhiều hình thức và lĩnh vực rất đa dạng. Các dự án hợp tác đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu của tỉnh.

Các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án PCPNN đã và đang được triển khai thực hiện tiếp tục phát huy giá trị, đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Trong đó, có một số tổ chức tiếp tục duy trì giá trị viện trợ cao và có bước phát triển trong hoạt động triển khai như: Korea Food for the Hungry International (KFHI/Hàn Quốc), SOS International (Mỹ), Room to Read (RtR/Mỹ), Action on Poverty (AOP/Úc)… Bên cạnh các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có một số cá nhân cũng đã có các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ 56 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án ở 13/13 huyện, thành, thị và các sở, ngành, đoàn thể. Tổng giá trị giải ngân thực tế trong năm 2019 đạt 2,96 triệu USD, tăng 0,7 triệu USD so với năm 2018. 

Các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án PCPNN tập trung vào hỗ trợ nhân dân khu vực nông thôn, miền núi trên các lĩnh vực: Cung cấp trang thiết bị y tế, khám, chữa bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS, bảo trợ xã hội, xây dựng hạ tầng giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, cấp học bổng, tình nguyện viên, phát triển nông thôn tổng hợp, bảo vệ môi trường… 

Với sự quan tâm của Ủy ban công tác PCPNN, đặc biệt là Ban điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do một số tổ chức, nhà tài trợ đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả.

Các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xúc tiến, vận động, quản lý hoạt động và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo nhiều chuyển biến về nhận thức trong công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn.

Đặc biệt với sự hỗ trợ của các tổ chức PCPNN đã góp phần làm giảm chi ngân sách địa phương, hỗ trợ giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm