Xã Bắc Sơn - Móng Cái (Quảng Ninh): Quyết tâm xây dựng thành công NTM nâng cao 2019-2020

(PLVN) - Là một xã biên giới thuộc TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, dù gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM), nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau 8 năm thực hiện, đến 7/3/2019 xã Bắc Sơn chính thức đón bằng công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới của UBND tỉnh Quảng Ninh và quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao 2019-2020.

Đoàn kết vượt qua mọi khó khăn xây dựng thành công NTM 

Bắc Sơn là xã miền núi biên giới của TP Móng Cái với 372 hộ, 1699 nhân khẩu trong đó dân tộc Dao và Sán chỉ chiếm 75% dân số; trình độ văn hóa thấp hơn so với các xã vùng ven đô thị. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất lâm nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi -nông nghiệp. Từ năm 2011 khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Bắc Sơn là xã có xuất phát điểm thấp, mới đạt 6/19 tiêu chí, 14/39 chỉ tiêu. Với nhiều nỗ lực, qua 8 năm tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Bắc Sơn đã nhận được sự quan tâm của Tỉnh, thành phố, các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn và hệ thống chính trị của xã tới thôn, sự tham gia, hưởng ứng của người dân. Với phương châm xây dựng nông thôn mới phát huy vai trò chủ thể của người dân, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”... đến nay xã Bắc Sơn đã đạt được kết quả vượt bậc.

Chung sức xây dựng NTM tại xã Bắc Sơn

Tiêu biểu trong công tác xây dựng NTM tại Bắc Sơn phải kể đến như: đã cứng hóa 4,5km mương, 22,58 km đường giao thông liên thôn, trục thôn, ngõ xóm. Xây mới 03 công trình trường học, sửa chữa 04 nhà văn hóa, 02 cổng chào thôn, 01 đập chứa nước, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 285 nhà vệ sinh, xóa 57 nhà tạm, nhà yếu, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống, thực hiện 21 mô hình phát triển sản xuất. Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đi lại của người dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên rõ nét, tỉ lệ hộ nghèo từ 16,5 % năm 2011 giảm xuống còn 0,8% trong năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 2,5 triệu đồng/người năm 2011 tăng lên 35,2 triệu đồng/người/năm vào năm 2018. Công tác văn hóa- xã hội ngày được nâng cao nhân dân từng bước xoá bỏ những phong tục lạc hậu, đặc biệt là về vệ sinh môi trường nông thôn, đời sống nông dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt. 

Hiện nay, xã Bắc Sơn đạt được 19/19 tiêu chí, 50/50 chỉ tiêu và đang hoàn thiện xây dựng 02 thôn mẫu (Thán Phún; Phình Hồ), đã được UBND Tỉnh Quảng Ninh Quyết định công nhận đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới đợt I năm 2018. Ngày 7/3/2019, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái đã vinh dự tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong niềm vui, phấn khởi của chính quyền và toàn thể người dân trong xã.

Bắc Sơn, tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Thừa thắng đi lên – Quyết tâm xây dựng thành công NTM nâng cao

Trao đổi với phóng viên ông Phùng Đình Hùng Chủ tịch UBND xã cho biết: “Quán triệt thực hiện Quyết định số 3923/QĐ- UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020. Xã Bắc Sơn tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Bên cạnh đó, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể cùng các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn, hệ thống chính trị của xã, thôn, và đặc biệt là người dân nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 -2020. Song song với đó là thực hiện xây dựng Thôn Pẹc Nả đạt chuẩn thôn nông thôn mới trong năm nay”. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt để xây dựng thành công xã NTM nâng cao giai đoạn 2019-2020, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn và hệ thống chính trị của xã, thôn, sự tham gia, hưởng ứng của người dân... Tin chắc rằng, xã Bắc Sơn sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển NTM nâng cao nơi miền biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc.  

Cùng chuyên mục
Đọc thêm