Xây dựng Phú Yên phát triển nhanh, bền vững

(PLVN) - Phú Yên phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030 có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Phú Yên hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Phú Yên hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội trên tinh thần tiết kiệm, đoàn kết

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ chiều 13 - 16/10 với sự tham dự của 320 đại biểu, đại diện cho hơn 43.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội sẽ bầu 49 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong số 55 đồng chí được giới thiệu, trong đó giảm 2 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 30 đồng chí được giới thiệu tái cử. Nhân sự giới thiệu dự bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên khóa mới là 17 đồng chí, số dư 2 đồng chí. Trong đó, có 7 đồng chí được giới thiệu tái cử.

Quá trình chuẩn bị nhân sự đã bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tất cả nhân sự được giới thiệu tái cử và tham gia lần đầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều thực hiện quy trình 5 bước theo quy định của Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững”. Đây cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Lê Tấn Hổ - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, Đại hội thực hiện tinh thần tiết kiệm cao nhất và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chế độ quà đại biểu chỉ là nhận tiền theo chế độ quy định. Ngoài ra, các đại biểu dự Đại hội được tặng thêm một cặp đựng tài liệu bằng giấy giả da để sử dụng trong các ngày diễn ra Đại hội.

Tỉnh ủy cũng chỉ nhận 5 lẵng hoa của Bộ Chính trị, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể, khối các cơ quan Đảng chúc mừng Đại hội, ngoài ra không nhận hoa chúc mừng của các đơn vị khác. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Ban Tổ chức còn bố trí các máy kiểm tra ở các cổng ra vào, cồn sát khuẩn và khẩu trang y tế cho các đại biểu.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu không đạt. Trong nhiệm kỳ tới, Phú Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đến năm 2025 đạt khoảng 11 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 370 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5 - 2%/năm…

Tỉnh ủy Phú Yên xây dựng mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, chú trọng khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Ngoài ra, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội

Với quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để chủ động triển khai công tác bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng bố trí hơn 200 cán bộ, chiến sĩ/50 tổ công tác được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện để trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội.

Đồng thời, bố trí cán bộ, chiến sĩ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy nghiêm túc, bảo đảm quân số sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống khi có yêu cầu; chỉ đạo các lực lượng chủ động có kế hoạch bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo. 

 Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hữu Thành

Đại tá Trần Trọng Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng các cấp; nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội; chủ động lập phương án bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Đại hội.

Ngoài ra, còn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân, không để tập trung đông người khiếu kiện, gây rối trong thời gian diễn ra Đại hội. 

“Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng, chống cháy nổ. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thành lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, phân luồng trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, khu vực diễn ra Đại hội, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, bảo đảm thông suốt trong những ngày diễn ra Đại hội”, Đại tá Hiền cho biết.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm