Tôi có thể tặng lại anh trai tôi phần thừa kế của mình?

(PLO) - Gia đình tôi có 3 chị em. Khi chết, bố mẹ tôi chỉ để lại di chúc cho tôi và chị gái tôi phần tài sản của ông bà mà không cho anh trai tôi. Tôi muốn nhường lại phần tài sản này cho anh trai tôi có được không?

Tôi có thể tặng lại anh trai tôi phần thừa kế của mình?

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật dân sự, bạn có quyền từ chối di sản thừa kế hoặc có thể làm hợp đồng tặng cho phần tài sản của bạn được hưởng cho anh trai của bạn.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý.

Việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Việc từ chối hay tặng cho tài sản, bạn cần thực hiện tại phòng công chứng  hoặc lên UBND phường nơi có bất động sản để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho này. Sau đó mới tiến hành thủ tục đăng ký sang tên cho anh trai bạn tại phòng đăng ký đất đai.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm