90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng

(PLVN) - Văn phòng Trung ương Đảng đóng góp quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đọc diễn văn kỷ niệm.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đọc diễn văn kỷ niệm.

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương (TƯ) Đảng đã tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020).

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư TƯ Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng TƯ Đảng.

Ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng TƯ  Đảng và văn phòng cấp ủy, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, Văn phòng TƯ Đảng và văn phòng cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nắm và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình đất nước với TƯ Đảng và các cấp ủy; phối hợp, chủ trì tham mưu, đề xuất với TƯ Đảng và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc của thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực: kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự đóng góp của Văn phòng TƯ Đảng.

Các thế hệ cán bộ, nhân viên của Văn phòng luôn phát huy truyền thống 18 chữ vàng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”. Truyền thống ấy là tài sản vô cùng quý giá của Văn phòng TƯ Đảng và các văn phòng cấp uỷ.

Trong suốt 90 năm qua các thế hệ cán bộ của Văn phòng TƯ Đảng các thời kỳ được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, các địa phương đánh giá tốt về phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, lòng trung thành, tính trung thực, sự sáng tạo, tận tụy, chu đáo với công việc.

“Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để tự nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực, sức chiến đấu, khiêm tốn, rèn luyện, tự giác khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm. Từ đó, Văn phòng TƯ Đảng, văn phòng các cấp ủy mới có thể đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành được nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới”- Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm