Bí thư Bắc Ninh đề nghị Đảng bộ huyện Yên Phong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thứ XXIII

(PLVN) - Ngày 19/5, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 234 đại biểu đại diện cho 4500 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Phong lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Bắc Ninh chọn làm Đại hội điểm.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Phong đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện tiếp tục nỗ lực, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Phong lần thứ XXIII, Hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, đưa Yên Phong ngày càng phát triển và đi lên.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Phong khóa XXII khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua (2015 - 2020), Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong huyện đoàn kết, sáng tạo và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng chất lượng cao; hoàn thành kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tổng giá trị GRDP năm 2020 ước đạt 135.058 tỷ đồng tăng 2,3 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 68,76 triệu đồng/năm, tăng 1,62 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.045.728,9 tỷ đồng, gấp 2,27 lần so với năm 2015; tốc độ bình quân 5 năm tăng 17,8%/năm.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao được quan tâm sát sao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,2%; hộ cận nghèo còn 1,47%; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội thống nhất phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, Yên Phong trở thành thị xã; tập trung khai thác và phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đô thị và dịch vụ nhằm tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững.

Tập trung phát triển văn hoá - xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới, phấn đấu các xã xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm an ninh lương thực và ổn định đời sống nhân dân.

Giải quyết tốt vấn đề việc làm và ô nhiễm môi trường. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm